korp! Fraternitas Estica

Vennastuslaul (Fr. Estica)

Lõpku ära pidukära
Kuulge püha laulu häält,
Kuulge selle laulu sõnu,
Kuulge vennad tema mõnu.
:,: Võtke :,: vaimu, võimu säält.

Laulukajal igal ajal
Kõlab vabaduse hüüd.
Pühendatud mõõk sa võta,
Vabaduse täheks tõtke
:,: Läbi :,: pistma katteid nüüd.

Minu käsi küll ei väsi
Pidulikult hoidmast teda,
Mina pistan katte läbi,
Igavesti olgu häbi,
Kui jah, kui ma pole vooras mees.

Võta kätte viinaläte
Keha karastuse väeks.
Mõõga tahan veel sul’ tuua,
Võta siis ka tervist juua
:,: Eesti :,: vennastuse hääks.
Sina pistad katte läbi,
Igavesti olgu häbi,
Kui jah, kui sa pole vooras mees.

Püha mõõk nüüd ennast näita,
Vaba meeste võidumärk,
Kui sind saanud küllalt täita,
Pühendatud katte järk.
Võtkem nüüd ta jälle paljaks,
Katted olgu kõigil peas,
Ja ta jäägu meie käes
Järgseks piduks ikka haljaks.

Nüüd katte saad,
Mis pähe võin sul panna.
Sa seda ausalt kanna,
Küll närus, kes su vihamees.
Ma tahan ikka püüda
Sind oma vennaks hüüda,
Mu vennas N. N. elagu!