korp! Fraternitas Estica

Me elu jääb mõistmata aktiks

Muusika:
mustlaslaul

Me elu jääb mõistmata aktiks vist küll:
Näed elu, ent varsti lä’eb valuks see sul!

Refr. :,: Ah kui juba mürgel, siis mürgel lõpuni!
Ah kui juba unustus, siis olgu täielik! :,:

Ju nooruses tormasid ellu sa ka,
Kulutid jõudu, ent kõik see asjata!

Nüüd pooled su nooruse päevist on läind,
Kuid neis oma õnne sa pole veel näind!

Ka teaduse kõrgusel rühkinud sa,
Kuid suurimad tõed ka seal sul leidmata!

Ja armastushurma sa tunda ka saand,
Kuid sellest sul valulik mälestus jäänd!

Sest valagem klaasid kõik uuesti täis
Ja joogem nad tühjaks, vast aitab neist, eks näis!