korp! Fraternitas Estica

Juba linnukesed

Muusika:
Eesti rahvaviis
Sõnad:
K. A. Hermann, P. Tekkel

Juba linnukesed väljas laulavad,
kenad kasekesed kingul kohavad.

Lumi on ju ära suland,
talvekülm on mööda läind,
lapsed, kes kui vangis eland,
pole ammu murul käind.

Orus ojakene voolab vulinal,
hõbepilvekene heljub taeva all.
Minnid, Mannid, Jukud, Tõnnid
hüppavad nüüd rõõmuväes.
Möödas kurvad talvetunnid,
kena kevade on käes.