korp! Fraternitas Estica

Juba varsakabi

Muusika:
V. Rounik
Sõnad:
P. Ardna

Juba varsakabi kraaviküljel õitseb,
õrnu hiirekõrvu immitsemas puust.
Tasa oraspõllul kevadtuuli õõtsub
hiiling kesakündjal sasib ruuget juust.
Juba räästa puuris paljaid poegi siutsub,
mööda karjakoplit kargab ute paar.
:,: Miski kanakuudi nurgas luksub, siutsub
vahest taeva tõmmat' värske vikerkaar. :,:

Juba kägu kukub tare taga tammel,
valge sirel õitseb kambri akna all.
Nõnda suvi tuleb tasa pehmeil sammel,
läheks väravasse joostes vastu tal.
Tahaks kodus olla siis kui suvi tuleb,
siis kui põllul, nurmel ärkamine hoos.
:,: Siis kui uudismaadel kütistuli põleb,
tahaks koju minna kevadega koos. :,: