korp! Fraternitas Estica

Munamäel

Kui siit pilvepiirilt alla vaatan
üle õitsva Eestimaa,
:,: rõõmulaulu siis maailma saadan,
hüüan pikse häälega, :,:
hüüan pikse häälega:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Kulla laeneil valendavad väljad,
järved hõbeehavad,
:,: kaugel kõrged lehemetsad haljad,
kõo kombel kohavad, :,:
kõo kombel kohavad:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Taeva äärel mürab mere lagi,
viskab vahtu pilve pool,
:,: läbi luha ruttab tasse jõgi,
laulab laine koorilaul, :,:
laulab laine koorilaul:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Õitsval Eesti vainul käivad neiud,
laulvad lusti õite seas,
:,: lehkvas orus astvad eesti peiud,
hüüdvad rõõmuhäälel reas, :,:
hüüdvad rõõmuhäälel reas:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Kõrged pilved nagu luiged lendvad,
üle maa ja mägede,
:,: päike, kuu ja koidutähed rändvad,
lauldes üle jõgede, :,:
lauldes üle jõgede:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Siin on enne suurem sugu eland,
rõõmsam rahvas häälitsend,
:,: siin on võidulaulu viisid kõland,
kanged mehed keelitsend, :,:
kanged mehed keelitsend:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Siin on enne hirmutuuled hooland,
laps ja lojus leina näind,
:,: kui ka orjahigi valul vooland,
siiski suu on laulu teind, :,:
siiski suu on laulu teind:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Kui ma võiksin jõed, järved püüda,
püüda tuult ja linnu häält,
:,: laseksin neid üle ilma hüüda,
halja eesti templi päält, :,:
halja eesti templi päält:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!

Võiksin taevavõlvi kirjutada
hele välgu valgega,
:,: siis need sõnad tahaks sinna seada,
paistma eha palgega, :,:
paistma eha palgega:
siin on ilus elada, siin on ilus elada!