korp! Fraternitas Estica

Meremehe põli

:,:Ei seda aga oleks uskund mina,:,:
:,:et madrusel hea põli on.:,:

:,:Ei hukka aga lähe tema põlv, :,:
:,:ei kõrtsi seinas seisa võlg.:,:

:,:Tema purjutab seal mere peal, :,:
:,:suurte mere lainde käes.:,:

:,:Kus maal aga läheb seal ikka linn.:,:

:,:Kui läheb tema Riia linna all, :,:
:,:siis läheb tema uhke trahteri.:,:

:,:Seal istub tema pehme sohva peal:,:
:,:ja preili tema põlve peal.:,:

:,:See teeb tema ihol himmostost :,:
:,: ja kõikile kontele kergitust.:,:

:,:See paneb tema iho hüppama :,:
:,:ja kella kuubes kargama.:,:

:,:Ei seda aga oleks uskund mina, :,:
:,:et madrusel hea põli on.:,:

Viiteid

http://vly.ee/sonad/mpoli.htm