korp! Fraternitas Estica

Meil tuuled sõnumeid tõivad

Muusika:
H. J. Fulmer
Sõnad:
šoti rahvalaul

Meil tuuled sõnumeid tõivad,
et tormid tõusevad.
Siis lained laulu lõivad,
meil purjed paisuvad.
Nii, nii, nii, nii merella laulud kõlavad.
Nii, nii, nii, nii laulud kõlavad.

Kui raksudes tuiskavad tormid
ja sünge on meri kui öö.
Kui mässavad lained karmid
ja purjeis käimas on töö.
Siis, siis, siis, siis, tardume innulla vaatama.
Siis, siis, siis, siis, süda meil rahutult lööb.

Kui tormide rahutus raugeb
ja purjeile puhkust toob.
Kui päikene loodele langeb
ja kulda laineile loob.
Siis, siis, siis, siis, jälle me laulud kõlavad.
Siis, siis, siis, siis, laulud kõlavad.