korp! Fraternitas Estica

Kord mõtetes istus üks emake nii

Kord mõtetes istus :,: üks emake nii, :,:
Ei tea, kus rändab mu pojuke prii?

Ta kodust läks välja :,: nii haledalt mult, :,:
Ei tea, kas iial saan sõnumeid sult?

Ta kaugel on ära :,: ei tagasi veel; :,:
Et kaitsku tad Jumal sääl võõramaa teel.