korp! Fraternitas Estica

Kaunimad laulud

Muusika:
F. Saebelmann
Sõnad:
P. Ruubel

Kaunimad laulud pühendan sull’,
Vanematest armastatud kallis kodumaa!
Võimsasti tuksub süda siis mul,
Kui sulle laulan, mu isamaa!
Taevasse tõuseb tugev laulu hääl
Südame põhjast vaimustuse väel.
Pühamaks paigaks oled mul ikka,
Kuni veel süda tuksub mul sees.
Võimsasti kõla siis, ühine laul
Õitsegu, kasvagu kodumaa!

Priiuse päike paistab me maal,
Rusujatest vabastatud Kalevite ra’al!
Orjuse kütked purustud maas,
Muistene priius meil jälle käes!
Särama löönud kodupinnal koit,
Eestimaa taevas vabaduse loit.
Paremad päevad paistma meil jäävad,
Kaunimad ajad ootamas ees.
Võimsasti kõla siis ühine laul:
Õitsegu, kasvagu, kodumaa!