korp! Fraternitas Estica

Istsõ maailma veerõkõsõ pääle

:,: Istsõ ma maailma veerõkõsõ pääle,
Veerõkõsõ pääle, veerõkõsõ pääle. :,:
Kae, ja-ha-ha, oi-jeh!
Kae, ja-ha-ha, oi-jeh!
Kae, ja-ha-ha, oi-jeh!
Istsõ ma maailma veerõkõsõ pääle.
:,: Kaie maailma kavaluisi jne. :,:
:,: Kuhu nuu tütriku magama lävä jne. :,:
:,: Kissa-kassa, kissa-kassa kõlgusahe jne. :,:
:,: Hussa-hassa, hussa-hassa, hainu sisse jne. :,:
:,: Tipa-tapa, tipa-tapa, tasakõiste lätsi jne. :,:
:,: Näide manu üle muru hainu sisse jne. :,: