korp! Fraternitas Estica

Ema süda

Muusika:
R. Hansen
Sõnad:
L. Koidula

Üks paigake siin ilmas on,
Kus varjul truudus, arm ja õnn;
:,: Kõik, mis nii harv siin ilma pääl,
On pelgupaiga leidnud sääl. :,:

Kas ema südant tunned sa?
Nii õrn, nii kindel, muutmata,
:,: Ta sinu rõõmust rõõmu näeb,
Su õnnetusest osa saab! :,:

Kui inimeste liikuvat
Au, kiitust, sõprust tunda saad,
:,: Kui kõik sind põlgavad, vihkavad,
Kui usk ja arm sust langevad-:,:

Siis ema süda ilmsiks läeb,
Siis veel üks paik sull üle jääb,
:,: Kus nutta julged igal aal-
Truu, kindla ema rinna naal. :,:

Mõnd kallist südant kaotin,
Mis järel nuttes leinasin,
:,: Aeg andis teised tagasi:
Ei ema südant - iialgi! :,: