korp! Fraternitas Estica

Aisakell

Muusika:
J. J. S. Pierpont
Sõnad:
H. Karmo

Üle laia lageda,
lumivalge, uinund maa
sõidab linna jõulumees
kristalses täheöös.

Kaugelt, kaugelt Põhjamaalt
täna ruttab siia ta,
põhjapõdrad, kaelas kuljused,
on iidse saani ees.

:,: Aisakell, aisakell!
Kella kauge hüüd.
Härmas valge jõulusaan
tuhatnelja tormab nüüd. :,:

Täna jõulukuuse all
laste pilgud säravad,
õhtutund on ukse ees, -
kuhu jääb küll jõulumees?

Igas väikses käharpeas
juba salmid ammu reas,
küllap tarvis läheb kohe neid,
kui kuulda kuljuseid.

Refr. :,: Aisakell, aisakell,
kingul, orus, mäel.
Aisakella helinal meil
on jõulud jälle käes. :,: