korp! Fraternitas Estica

Hääd ööd

Muusika:
R. Valgre

Hääd ööd, hääd ööd!
Lõppenud on päev.
Hääd ööd, hääd ööd!
Lahkudes nüüd andkem käed,
Sest homme jälle
Päev meile uusi rõõme kingib,
Sulle, mulle
Ja meile kóigile
Kel noorus hinges.
Hääd ööd, hääd ööd!
Ees on kodutee.
Hääd ööd, hääd ööd!
Olgu kõigil meeldiv see
Ning meelde jäägu,
Et sõprus alati meid kokku toogu.
Hääd ööd, hääd ööd!
Kõigile hääd ööd.