korp! Fraternitas Estica

On vendadest meil lahkund

On vendadest meil lahkund üks siit ilmast
Ja suikund rahu unesse.
Siis leinapisar veereb meie silmast
Veel venna vaikse hauasse.
:,: Me pisarail rahu soovime
Veel venna vaikse hauasse. :,:

Viiteid

https://fraater.cfe.ee/file?file=Cantusbuk/On%20vendadest%20meil%20lahkunud%20-%20auvil!%20A.Elmik%2014.06.12.m4a