korp! Fraternitas Estica

Reb! laituse laul (Fr. Estica)

Kõu ja pikker, tulge appi,
Vanatühi maa peal käinud,
Rebane meil hukka läinud!
Tulge kõuemürinaga,
Tulinoolte vihmaveega
Vanatühja kimbutama,
Tühja jälgi hävitama!