korp! Fraternitas Estica

Üks tudeng oli suremas

Üks tudeng oli suremas
Ja hing tal välja minemas.
Soo-oh, või suremas
Ja hing tal välja minemas.

Tudeng see sai hauda pandud,
Värvitekkel kaasa antud.
Soo-oh, või hauda pandud,
Värvitekkel kaasa antud.

Hing see lendas hauast välja
Otse taeva luugi alla.
Soo-oh, või hauast välja
Otse taeva luugi alla.

Peetrus seisis luugi peal
Ja andis talle vastu pead.
Soo-oh, või luugi peal
Ja andis talle vastu pead.

"Sina tõbras, sina lurjus,
Tuled taeva ja oled purjus!"
Soo-oh, või sina lurjus,
Tuled taeva ja oled purjus.

Hing see kukkus taevast alla
Otse põrgu naiskonventi.
Soo-oh, või taevast alla
Otse põrgu naiskonventi.

Seal ta tantsis tontidega,
Põrgu naisstudentidega.
Soo-oh, või tontidega,
Põrgu naisstudentidega.