korp! Fraternitas Estica

Soo

Muusika ja sõnad:
A. Rootsmäe

Takuse särgiga ori jooksis hädas mu randa,
Avatud salarajad võtsid laugastest üle ta kanda.
Minu südamesaarel onn sai kidurast kasest,
Kahe kiviga taoti lahti ahel, mis vasest.

Olen soo, tantsime koos.
Olen soo, tantsime koos.

Pauke ja karjeid on kuulnud mu alati avatud kõrvad,
Kuidas appi on hüütud ja kuidas on sündinud mõrvad.
Jälitajaid on jäänud mu musta sügavikku,
Seal nad avatud silmil ootavad igavikku.

Olen soo, tantsime koos...

Liiga tilluke mets meid peita ei suuda,
Liiga tilluke jõud siin ilmas ei midagi muuda.
Kõiki, kes jäid minu sisse iial ei maeta maha,
Aga nii mõnigi ohver pääses mu laugaste taha.

Olen soo, tantsime koos...