korp! Fraternitas Estica

Püha öö

Muusika:
F. Gruber
Sõnad:
J. Mohr/K. A. Hermann

Püha öö, õnnistud öö!
Kõik on maas rahu sees.
Joosep valvab ja Marial sääl
Hingab lapsuke põlvede pääl.
:,: Maga, patuste rõõm! :,:

Püha öö, õnnistud öö!
Ingli hääl välja pääl
Laulab rõõmustes: Halleluuja!
Annab teada ka karjastele:
:,: Kristus sündinud teil! :,:

Püha öö, õnnistud öö!
Kes sa meil’ ilmutand
Isa armu, mis õnnistust toob,
Rahupõlve maailmale loob.
:,: Laulgem Halleluuja! :,: