korp! Fraternitas Estica

On elu meil üürike ilmas

On elu meil üürike ilmas,
Mis määratud saatuse väel —
Kord läikimas pisar meil silmas,
:,: Kord kannab meid õnn oma käel. :,:

On elus meil võitlusi palju —
Neis karastub mehine meel!
See mees, kes on kindlam kui kalju,
:,: Võib meiega liituda veel! :,:

Meil vennastus valitseb meeles,
Me hoiame vabadustuld!
Ja kõlavas isamaa keeles
:,: Meil rinnus keeb nooruse kuld. :,:

On teadused andunud meile,
Et teenida rahvast ja maad.
Meil mõõgad on vastuseks neile,
:,: Kes vaenlastest valdab me raad! :,:

Me isad on põlvedest põlve
Meil’ pühendand laulude väe.
Me laulus on nende eest palve,
:,: Kes Manalas päikest ei näe! :,:

Me laulame noortele õnne,
Kes edasi kannavad tuld,
Mis põleb meil rinnus veel enne,
:,: Kui katab meid kodumaa muld. :,: