korp! Fraternitas Estica

Kaks karujahimeest

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma,
Ja metsa läksid kaks karujahimeest ka.

:,: Hoi-ai-jaa tiralla-laa
Ja metsa läksid kaks karujahimeest ka. :,:

Püssi võtsid sa ja püssi võtsin ma,
Ja püssi võtsid kaks karujahimeest ka.

Karu nägid sa ja karu nägin ma,
Ja karu nägid kaks meest korraga.

Karu lasksid sa ja karu lasksin ma,
Ja karu lasksid kaks meest korraga.

Nahka võtsid sa ja nahks võtsin ma,
Ja nahka võtsid kaks karujahimeest ka.

Naha müüsid sa ja naha müüsin ma,
Ja naha müüsid kaks karujahimeest ka.

Raha said sa ja raha sain ma,
Ja raha said kaks karujahimeest ka.

Kõrtsi läksid sa ja kõrtsi läksin ma,
Ja kõrtsi läksid kaks karujahimeest ka.

Napsu võtsid sa ja napsu võtsin ma,
Ja napsu võtsid kaks karujahimeest ka.

Purju jäid sa ja purju jäin ma,
Ja purju jäid kaks meest korraga.

Koju läksid sa ja koju läksin ma,
Ja koju läksid kaks karujahimeest ka.

Peksa said sa ja peksa sain ma,
Ja peksa said kaks meest korraga.