korp! Fraternitas Estica

Meil on elu keset metsa

Muusika ja sõnad:
J. Tuksam

Meil on elu keset metsa
Keset puid ja põõsaid
Keset sammalat ja lilli
Meil on elu keset metsa

Meil on mitu oksa
Aga tüvi see tõuseb taeva poole
Aga tüvi tõuseb sinitaeva sisse
Meil on elu keset metsa

Aga süda see laulab päikse poole
Aga süda laulab kuldse päikse poole
Meil on elu keset metsa

Kuid seda me teame, et siniseks taevaks saame
Sest süda laulab kuldse päikse poole
Aga seda me teame et siniseks taevaks saame
Sest süda laulab kuldse päikse poole

Meil on elu keset metsa
Keset puid ja põõsaid
Keset sammalt ja lilli
Meil on elu keset metsa….