korp! Fraternitas Estica

Puhu tuul ja tõuka paati

Puhu tuul ja tõuka paati, aja Kuramaale mind!
Kura ema oma tütre lubas kodukanaks mull’!

Lubas küll, ei annud aga, nimetas mind joomariks!
Nimetas, et purjus peaga varsa sõitnud vaeseks ma.

Kus ma joonud kõrtsi kuivaks, varsa vaevand millise?
Oma raha eest ma joonud, sõitnud oma varsaga.

Puhu, tuul, ja tõuka paati, aja Kuramaale mind!
Kura ema oma tütre lubas kodukanaks mull’!