korp! Fraternitas Estica

Coetus 1987/1988

Veljo Kalepvil! Veljo Kalep

Sünd. 12.12.1934 Vändra v., Pärnumaa
Surn. 26.11.2012 Toronto, Kanada

Haridustee:
dipl. ehitus, Tallinna Tehnikaülikool, 1966

Olen sündinud 12. detsember 1934 Vändra vallas Pärnumaal Suurekivi 4-hobuse talus. Sõda viis isa läände, ema suri 1946 aastal ning siis lõppes taluelu periood olukorras kus varandus oli "üles kirjutatud", mis sel ajal tähendas peatset Siberiteed.

Koolidest esimene oli Pumbioja algkool, sellele järgnesid koolid Pärnus. Esimeseks ülikooliks oli minul 1953-1957 Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskond. Seal läks ärevamaks siis kui kaaslane hoiatas et oli kuulnud komsomolikomitees repliiki "Kalepist on tarvis lahti saada".

Ma pole kunagi olnud komnoor ja seal ilmnes kuidas komsomoli tegelased olid KGB agentuuriks. Olin ettevaatlik. Kuid 1956 a Ungari ülestõusu järgi oli ülikooli juhtkonnal vaja näidata ustavust Moskvale, sai minu osaks olla üheks targematest kes on eksmatrikuleeritud puuduliku õppeedukuse (93%) ettekäändel. Kui lugesin oma 1980. aasta kohtutoimikut, siis leidsin et õppeprorektor tellis ettekande minu eksmatrikuleerimiseks ühelt kuulekalt õppejõult pärast seda kui ta mulle eksmatrikuleerimisest teatas.

Pärnu ehitusettevõttes töötades õppisin kaugõppes Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusinseneriks aastatel 1960-66. Jätkasin töö kõrvalt Ehituse TUI aspirantuuris alates 1969. aastast, kuid seal tuli sein ette. KGB koostatud kohtutoimikus on instituudi kiri: "Vastavalt VAK määruse punkt 24-le me ei osutanud kaasabi dissertatsiooni kaitsemiseks." See punkt nõudis ustavust marksismile. Kuid minu tehniline uurimistöö andis poliitika valdkonda kuuluva tulemuse: "Nõukogude süsteemis tehnika arendamine kaasaja tasemele ei ole võimalik."

Minu avaldused kujunesid nõukogude korda kritiseerivateks. Kui 1977. a. toimus nõukogude konstitutsiooni uue redaktsiooni "rahvalik arutelu" siis esitasin analüüsi "Paragrahv 6 on kutsealade keeld". See paragrahv määras, et iga pisemagi juhtiva ametikoha täitjaks võis olla ainult kompartei liige. Minu analüüsi koopia mis oli saadetud ajalehele "Rahva Hääl" oli toimetaja resolutsiooniga saadetud ENSV prokuratuuri ja esitati minule KGB-s. See näitas nõukogude põhiseaduse arutelu iseloomu.

1979. aastal külastasin Mart Niklust kes tutvustas mind ka Enn Tartole. Peale seda kutsus Lagle Parek mind organiseerunud teisitimõtlejate sekka. Kujunes koostöö Tiit Madissoniga. Heikki Ahonenile andsin üle oma kontaktid Moskvas asuvate Rootsi ajakirjanikega. Tulemusrikkaks osutus see Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregati boikoti kujundamisel.

Olin tegutsenud nõukogude korra kritiseerimisel vangistamise ohu piiri lähedal. 1980. aasta Tallinnas alanud koolipoiste demonstratsioonide mõjul otsustas Moskva likvideerida teisitimõtlejate liikumise. 20. oktoobril KGB arreteeris minu ja Tiit Madissoni. 1981. a märtsis kvalifitseeris ENSV Ülemkohus minu “eriti ohtlikuks riiklikuks kurjategijaks”.

Kui vabanesin Permi oblasti vangilaagrist 1984. aastal, siis Tallinnas KGB-majas uurija soovis et ma laagris nähtust ei räägiks, Rahustasin teda: "Olge mureta, seal kõik rääkisid et on kinni pandud ilma asjata, kuid mina ütlen et ma tõesti "õõnestasin ja nõrgendasin nõukogude korda. Nii et see on nüüd päris nõrk ja asja eest pandi kinni." Minu viimane kohtumine oma KGB uurijaga toimus kui olin Eesti Kongressi osavõtjana Tallinnas ja vaatlesin KGB-maja väljastpoolt. See uurija teadis mind ajast kui sõudis minuga samas Tartu Ülikooli sõudeklubis. Niimoodi olid hargnenud eestlaste teed.

1987. aasta mai viimasel päeval sõitsin oma perekonnaga Kanadasse. Töötasin Torontos oma erialal ehituste ja sildade projekteerijana. Iseseisvunud Eestis töötasin suvedel Pärnu sõbra sillaehituse ettevõttes. Sõitudel sillatöödele nägin Eesti uusi arenguid ja olukordi. 2007. aastal täitub minul 20 Kanada aastat. Pean end kahe riigi, Eesti ja Kanada patrioodiks.

November 2006

Hans Keerigvil! Hans Keerig

Sünd. 21.09.1939
Surn. 25.07.2020 Carmel, NY, USA

Haridustee:
füüsika

Marvin Senkelvil! Marvin Senkel

Sünd. 31.10.1959
Surn. 21.04.2018 NJ, USA

Haridustee:
BSc. -