korp! Fraternitas Estica

Coetus 1986/1987

Charles Kippervil! Charles Kipper

Sünd. 23.04.1951 Toronto, Kanada
Surn. 09.02.2018 Toronto, Kanada

Haridustee:
MA. muusika, Toronto Ülikool, 1974

Tema vanemad põgenesid sõja ajal Eestist Rootsi, kus nad abiellusid. 1951. a. veebruaris tuldi edasi Kanadasse, kui ema oli 7 kuud lapseootel. Pikk merereis kulges väsitavalt, kuid siiski jõuti õnnelikult Torontosse, kus Charles aprillikuus sündis.

Juba 8-aastaselt asus Charles klaverimängu õppima. Keskkooliaegne muusikaõpetaja avaldas talle aga oma isiksusega nii suurt mõju, et noormees otsustas Toronto Ülikooli muusikat õppima minna. Ülikoolis võis valida omale sobiva õpingute suuna, milleks Charles valis pedagoogika, kõrvalainena kompositsiooni. Kuna õppetulemused olid suurepärased, sai ta stipendiumi, et samas fakulteedis magistrikraad teha.

Töötas terve elu õpetajana keskkoolis. Lisaks juhtis erinevaid koore ja orkestreid:
Toronto babtisti koguduse koori juht, reservväelaste puhkpilliorkestri tuubamängija ja juht, segakoori juht Peetri kirikus, Toronto Eesti Meeskoori juht alates 1980.

Tegelenud ka heliloominguga. 2017 suvel Fr. Estica 110. aastapäevaks viisistas ta Anna Haava luuletuse, mis on pühendatud korporatsiooni ülesastumisele.

http://blog.cfe.ee/2013/03/charles-kipperi-elust-kahes-maailmas/

Harry Kuusbergvil! Harry Kuusberg

Sünd. 29.05.1928
Surn. 01.12.2004 Brasiilia

Haridustee:
majandus

Endel Ulpvil! Endel Ulp

Sünd. 22.07.1923 Kirna k., Türi v., Järvamaa
Surn. 17.07.2008 Toronto, Kanada

Haridustee:
dipl. usuteadus, E.E.L.K. Usuteaduslik Instituut (Toronto), 1991

Alustas kooliteed Kirna algkoolis. Seejärel õppis ta Türi Reaalgümnaasiumis, mille lõpetas aastal 1942. Samal aastal sai ta ka Türi Püha Martini koguduse õpetajalt Peet Nõmmikult leeriõnnistuse. Jõudes põgenikuna Torontosse, jätkas ta õpinguid Toronto Ülikooli juures eksternina ja astus siis Toronto Teachers College'isse, mille lõpetas kooliõpetaja kutsetunnistusega. Peale kooliõpetajaameti töötas ta hiljem ka joonestajana. Aastal 1985 astus ta E.E.L.K. Usuteaduslikku Instituuti ja lõpetas selle juunis 1991. a. Prooviaastal oli ta Toronto Vana-Andrese koguduses. Ordineeriti õpetajaks peapiiskop Udo Petersoo poolt (assisteerisid praost Edgar Heinsoo ja õpetaja Albert Roost) 2. augustil 1992.
Endel Ulp valiti (seoses Paul Maidre errumineku puhul) San Francisco koguduse õpetajaks.

Oli E.E.L.K. Seabrooki Koguduse Nõukogu õpetaja.
Kanada praostkonna Thunder Bay õpetaja

Endel Ulp liitus korporatsioonigaga USAs alles 1980-datel. Ta ilmus Toronto osakonda aastal 2000. Oli vahepeal pensionile läinud ja õppinud usuteadust, sellega saanud EELK kirikuõpetajaks. Teenis kui ase-õpetaja eriti väiksemates kogudustes, mis on Kanadas kaugelt ja laialt leida.