korp! Fraternitas Estica

Coetus 1976/1977

Elmar Järvetvil! Elmar Järvet

Sünd. 28.06.1911 Hummuli, Valgamaa
Surn. 20.11.2001 New York, USA

Haridustee:
usuteadus, Toronto Teoloogia seminar
ajalugu, Göttingeni Ülikooli

Pärast sõda elas 1945, aastast kuni 1948. a. detsembrini Göttingeni laagris, kus oli õpetajaks Eesti gümnaasiumis. Samal ajal käis ka ülikoolis ajalugu õppimas.
Detsember 1948 kuni kunagi 1950 oli Lingeni Eesti gümnaasiumi ajaloo ja maateaduse õpetaja. Emigreerus USAsse 1950.

Antero Nederströmvil! Antero Nederström

Sünd. 03.02.1937 Kuopio, Soome
Surn. 29.06.2008 Helsingi, Soome

Haridustee:
bioloogia, Helsingi Ülikool

Vil! Antero Nederström sündis 3. veebruaril 1937 Kuopio linnas Savo maakonnas Soomes koolijuhataja pojana. 1956 alustas ta õpinguid loodusteaduses Helsingi Ülikoolis ja liitus Savo Osakonnaga. Ta saavutas fil.lis. kraadi ja töötas Helsingi Ülikooli juures õppejõuna ja putukate eriteadlasena.

Savo Osakonnas oli tema muuhulgas kuraator ja selles ametis astus tema avalikult üles pres. Urho Kekkose soovituse vastu Soome üliõpilasorganisatsioonidele katkestada sidemed Eesti üliõpilasorganisatsioonidega paguluses. Samuti oli ta aktiivne Savo maakonna ajaloo uurimises ja uurimustööde väljaandmises.

Kohtasin Anterot esimest korda noore rebasena meie 70. a. juubelil Stockholmis, kus tema osales SavO esindajana ja kus teda meie lihtvilistlaseks vastu võeti. Olin imestunud, kui tema juba järgmisel päeval värvid sai, kuigi mina olin juba ligemale pool aastat musta teklit kandnud, kuna tollal ei teadnud mina veel midagi Antero teenetest meie organisatsioonide-vaheliste sidemete alalhoidmises. Samal suvel kohtasin teda ka SavO Tervahöyryretkel ja hiljem veel korduvalt, enne kui ise Soome kolisin ja kontakt veelgi tihedamaks muutus.

Kui Eesti taastas oma iseseisvuse, aitasid Antero ja mitmed teised SavO vilistlased SavO sõpruslepinglastel korp!! Indlal ja Frat. Estical Eestis jalgu alla saada, korraldades meie korp!! noortematele liikmetele majanduskursusi Soomes. Paljud meie ja korp! Indla liikmed on võinud nautida Antero külalislahkusest Leppävirral tema suvilas Toivolas ja samuti ka igakülgsest abist, mida tema ja teised SavO liikmed ja vilistlased on meie liikmetele lahkelt andnud.

Tihedad sidemed korp!! Indla ja Frat. Esticaga jatkusid Anterol lõpuni: ta oli korp! Indla kavaler (24.10.92) ja meie vilistlane, kuigi tema muidugi eeskätt oli SavO vilistlane ja aastast 2001 ka SavO auliige. Antero lahkus jäädavalt meie hulgast 29. juunil 2008. Matusetalitus toimus 14. juulil ja tema viimane puhkepaik on Leppävirral, mis oli talle nii südamelähedane.

vil! Georg Metsalo
Antero concoeter