korp! Fraternitas Estica

Coetus 1966/1967

Väino Kongavil! Väino Konga

Sünd. 27.10.1942 Tallinn
Surn. 06.04.2017 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Stockholmi Eesti Gümnaasiumi 1965. aastal
fil.kand. majandus, Stockholmi Ülikool, 1970

Mina, Väino Konga, sündisin Tallinnas 27 oktoobril 1942. a. vanematest Karl Konga ja Edith Männik (neiupõlve nimi) Elama asusin vanemate kodukülla Käsmusse, kus ka lõpetasin 4-aastase algkooli, pääle seda lõpetasin Võsu külas 7-aastase n.n. mittetäieliku keskkooli, kust siirdusin Loksa keskkooli, kus jõudsin käia kuni viimase klassini. See jäi pooleli, sest mul avanes võimalus tulla Rootsi oma vanematele külla, kes sõjakeerises olid vabadusse põgenenud ja kirjeldamatuil põhjustel mind koju unustanud. Kuigi sain võimaluse ainult vanematele külla tulla, valisin ka mina vabaduse siiski, vaatamata kojuigatsusele. Siin Rootsis lõpetasin Eesti Gümnaasiumi a. 1965. Pääle seda algasin Stockholmi Ülikoolis majandusteadust õppima, millega tegelen ka praegu.

Austusega,
reb! Väino Konga

(Umbes 1960ndate lõpus)

Hillar Palangovil! Hillar Palango

Sünd. 20.11.1937
Surn. 08.05.2001 New York, USA

Haridustee:
-

USA koondise laekur ja Frat. Estica teenete kuldmärgi kandja.

Olev Saukasvil! Olev Valentin Saukas

Sünd. 30.08.1944 Brasiilia
Surn. 11.09.2011 São Paulo, Brasiilia

Haridustee:
kaubandusteadus