korp! Fraternitas Estica

Coetus 1959/1960

Hannes Laubevil! Hannes Laube

Sünd. 06.01.1942
Surn. 24.07.2007 Huntsville, AL, USA

Haridustee:
MSc. -

Gunnar Raatmavil! Gunnar Raatma

Sünd. 16.12.1926 Nõva v., Harjumaa
Surn. 02.02.2008 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Stockholmi Eesti Gümnaasiumi 1947. aastal
sporditeadused

Sündisin 16. detsembril 1926. aastal Harjumaal, Nõva vallas, Vihterpalus, kus mu isa oli algkooli õpetajaks. Kaks aastat hiljem siirdus isa Läänemaale, Ridala valda Parila algkooli juhataja kohale, kus ta tötas kuni vene teise okupatsioonini 1944. a. ja kus ka mina sain oma algkooli hariduse. Pärast nelja aastat Parila algkoolis astusin Haapsalus asuvasse Läänemaa ühisgümnaasiumi selleaegsesse keskkooli esimesse klassi. Õppisin seal kuni 1944. a. kevadeni lõpetades gümnaasiumi eelviimase, neljanda klassi.

1944. a. suvel, augustikuu algpäevadel, saabusin pagulasena Rootsi ning peale lühemat laagri aega, asusin elama Stockholmi. Oma õpinguid jätkasin oktoobrikuus 1945. a. avatud Stockholmi Eesti Õhtugümnaasiumi juures, mille lõpetasin gümnaasiumi lõpueksamiga 2. märtsil 1947. a.

1952. a. kevadel sain rootsi kodakondsuse ning 1953. a. sügisel algasin õpinguid Stockholmis asuvas Kuninglikus Kehakasvatuse Instituudis, mille lõpetasin võimlemisõpetaja eksamiga 21. juunil 1955. a.

Kohe pärast kooli lõpetamist tuli astuda sõjaväe teenistusse, mis toimus Stockholmi Staabikompanii juures ning mis kestis kuni 27. juulini 1956.

Esimeseks töökohaks pärast sõjaväest vabanemist oli Hälsingborgi poeglaste gümnaasium, kus töötasin tunniandjana 1956. aasta sügisest kuni 1958 aasta kevadeni. 1958 sügisel algasin tööd ekstra ordinaarse õpetajana Stockholmi lähedal olevas Nacka enhetskolas, kus olin kuni 1959. a. sügiseni.

Alates 1959. a. sügisest olen teenistuses e. ord. võimlemisõpetajana Solberga enhetskolas Stockholmi eeslinnas.

~1960

ksv! Andres Aadu Viirsoo

Sünd. 29.04.1938 Tallinn
Surn. 28.02.1969 Göteborg, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Malmö Gümnaasium (Rootsi)i 1958. aastal
ajakirjandus, Göteborgi ülikool, 1964

Sündinud 29.04.1938 Tallinnas. Põgenemist Rootsi 1944. a. septembris. Lõpetas Malmö Latinskola 1958. Pärast seda teenis sundaega suurtükiväes 1958-1959. Alustas 1959 inglise keele õpinguid Lundi ülikoolis. Alates 1955 on töötanud õpingute kõrvalt ajakirjanikuna Rootsi ja Eesti lehtedes. Oli tegev Eesti Skautide Malevas Rootsis.