korp! Fraternitas Estica

Coetus 1953/1954

Väino Brambatvil! Väino Brambat

Sünd. 01.07.1923 Tallinn
Surn. 22.04.1982 Ottawa, Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1942. aastal
insener (eng), Toronto Ülikool

1942 Tallinna 2. Gümnaasium
1943-1944 TÜ agronoomia
Lõpetas Toronto Ülikooli

1944 Rootsi, hiljem Kanadasse
Insener Kingstonis

Elmar Einbergvil! Elmar Einberg

Sünd. 19.04.1926 Jõelähtme v., Harjumaa
Surn. 04.01.2018 Ellicott City, MD, USA

Haridustee:
BSEE. elektriinsener, Netzlers Tekniska Institut (Rootsi), 1950
biokeemia, McGill University (Montreal), 1953
mehaanika, Johns Hopkins University (Baltimore, USA), 1962

Tallinna Tehnikum
Chalmers Tekniska Högskola (Göteborg, Rootsi)
1944-1951 Rootsis
1951-1955 Kanadas
1955- elab USAs

1950 Netzlers Tekniska Institut (Rootsi), Lõpetas elektriinsenerina
1962 Johns Hopkins University (Baltimore, USA), mehaanika
1953 McGill University (Montreal, Kanada), histoloogia; biokeemia

Elukutsed: biomeditsiiniinsener; insener; biomeedik

1950-1951 Göteborgi Meditsiini Kõrgkool, teadur
1952-1955 McGill University, teadur; radioisotoopide labori juhataja; lektor
1955-1979 University of Maryland (Psühhiaatria Instituut), neurobioloogiaosakonna vanemteadur; lektor; labori juhataja
1980-1985 Veterans Administration Hospital (Baltimore, MD, USA) biomeedika-tehnikaala juhataja
1985 US Food and Drug Administration (Washington, DC, USA) biomeedika insener
USA Toidu ja Ravimite Valitsus. On autasustatud auhindadega heade töötulemuste eest.

Hans Luppvil! Hans Otto Lupp

Sünd. 25.04.1921 Viljandimaa
Surn. 11.02.2007 Toronto, Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Tehnikumi 1940. aastal

1940 Tallinna Tehnikaülikool. Õpingud jäid pooleli, jätkas Rootsis

Elukutse - insener
Hatch & Associates Engineering and Project Management, Toronto, Kanada
insener; kaasosanik; juhataja; konsultant
Tööstuste projekteerimise ja ehitamise alal. - Üle 25 aasta

1944 Rootsi
1952 Kanada

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, liige
Boråsi Eesti Selts (Rootsi), asutajaliige; abiesimees; esimees
E.E.L.K. Lääne-Rootsi Kogudus, asutajaliige
Eesti Kunstnike Koondis Torontos (EKKT, Kanada), auliige
Eesti Rahvusfond (Rootsi), asutajaliige
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, esimees; abiesimees; liige
1953-1956 Toronto Eesti Selts (Kanada), esimees
1956-1995 Toronto Eesti Seltsi Täienduskool. Koolikomitee (Kanada), esimees, al. 1996 abiesimees
1974- Eesti Sihtkapital Kanadas, asutajaliige; esimees

Tunnustused
Valgetähe medaliklassi teenetemärk 02.02.2001 (Eesti Sihtkapitali Kanadas esimees)
1981 Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) teenetemärk

Hans Lupi ühiskondlik töö ja tegevus on olnud pikaajaline ja laiahaardeline. Suurteosest “Eestlased Kanadas” kõigi kolme köite arvukatest peatükkidest leiame rikkalikult jälgi, mis on avalikuks tunnistajaks tema eesti kultuuritööd toetavale tegevusele, sealhulgas:
- eesti keele- ja kultuurisäilitamine noorte keskel võõrsil – olles aastakümneid Toronto Eesti Täienduskoolide koolitoimkonna esimees;
- mitmekülgse eesti kultuuritegevuse toetamine Eestlaste Kesknõukogu Kanadas tegevuse raames, mida selle algaastail juhendas esimehena ja hiljem kauaagse abiesimehena;
- eesti tõlkeilukirjanduse kaudu meie riigi ja rahva saatusliku ajaloo tutvustamine Kanada valitsuse juhtisikutele ja parlamendiliikmetele, kus oli ligi kolmkümmend aastat tagasi selle idee üks ettenägelikke algatajaid, hiljem selle pidev toetaja üle aastate – idee, millest kasvas välja nüüd juba hästituntud peaaegu iga-aastased Balti Õhtud Parlamendimäel, Ottawas;
- Eesti Sihtkapital Kanadas asutaja liige ja selle kauaaegne esimees. Tema ja ta kolleegide väsimatu tööviljana Eesti Sihtkapital Kanadas juures on lugematud eesti kultuurorganisatsioonid ja mitmesugused kultuurilised eriüritused Kanadas oma tegevuseks väärtuslikku majandustoetust saanud juba 28 aastat.

vil! Rein Piibe

Sünd. 06.09.1932 Võru
Surn. 19.01.2021 Dollard-des-Ormeaux, CC, Kanada

Haridustee:
BSc. insener (eng), McGill University (Montreal), 1957

Martin Puhvelauvil! Martin Puhvel

Sünd. 09.12.1933 Tallinn
Surn. 07.12.2016 Montreal, Kanada

Auvilistlaseks valitud 1994. aastal
Haridustee:
Lõpetas Gävle Gümnaasiumi
BA. inglise keel ja kirjandus, McGill University (Montreal), 1953
MA. inglise keel ja kirjandus, McGill University (Montreal), 1954
PhD. inglise keel ja kirjandus, Harvardi ülikool, 1958

Sündinud 1933a. Tallinnas.
Siirdunud 1944a. koos vanematega Soome, samal aastal Rootsi ja 1949a. Kanadasse.

Õpingud ülikoolis: McGill (Montreal) 1949-1954. Harvard (Boston) 1954-1958.

Õppejõud McGill ülikoolis vana ja keskaegse inglise keele ja kirjanduse alal 1957-1996. Korraline professor 1980. Professor Emeritus 1998.

Avaldanud 52 teaduslikku tööd, nende hulgas raamatud "'Beowulf' and Celtic Tradition," "The Crossroads in Folklore and Myth," "Cause and Effect in 'Beowulf'" ja "'Beowulf': A Verse Translation and Introduction."
Lisaks ilmus 2009. a. raamat "Põlistelt põldudelt", teaduslike tööde valimik (ingliskeelsed kirjutised eestikeelses tõlkes), (kirjastus Ilmamaa).

Esinenud teaduslike loengutega Kanadas, Ühendriikides, Inglismaal ja Itaalias. Mitme teadusliku organisatsiooni liige.

Ühiskondlik ja rahvuspoliitiline tegevus Kanadas:

Montreali Eesti Seltsi esimees 1962-1963.
Rahvusliku Välisvõitluse Nõukogu liige 1963-1975 ja selle järeltulija Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) liige 1975-1993.
Montreali Maailmanäituse Expo '67 Eesti Päeva Korraldava Komitee esimees.
Esinenud Kanada Parlamendi komisjonide istungitel okup. Eesti olukorra selgitajana.
Avaldanud Nõukogude okupatsiooni ajastul Kanada ajakirjanduses palju Eestit ja eestlasi käsitlevaid kirjutisi. Esinenud korduvalt samal teemal raadios ja televisioonis.

Tunnustused:

Eesti Vabariigi 4. kl. Valgetähe teenetemärk
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas teenetemärk.

Rudolf Tammarkvil! Rudolf Tammark

Sünd. 31.05.1921 Priipalu, Õru v., Valgamaa
Surn. 16.08.2001 Montreal, Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tartu Tehnika Ühisgümnaasiumi
-

Lõpetas Tartu Tehnikumi. Põgenes Eestist üle Soome Rootsi ja siis emigreerus Kanadasse koos perega, kus ta astus korporatsiooni Montreali osakonda.

ksv! Tarmo Teder

Sünd. 19.07.1935 Võru
Surn. 21.01.1955 Montreal, Kanada

Haridustee:
majandus

Isa vil! Harald Teder c. 1939/1940.
Hukkus õnnetuses.