korp! Fraternitas Estica

Coetus 1947/1948

ksv! Arnold Adler

Sünd. 16.12.1921 Vana-Kuuste v., Tartumaa
Surn. 20.10.1962 Mannheim, Saksamaa

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1940. aastal
agronoomia, Tartu Ülikool

1942-1943 TÜ, agronoomia
Saksa armees
1944 Saksamaale

Kalle Aljasksv! Kalle Aljas

Sünd. 22.10.1924 Haapsalu
Surn. 06.09.1993 Mercer Island, WA, USA

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1943. aastal
arhitektuur

Teenis Saksa sõjaväes rannakaitses. Soome armeesse (kapral) 07.05.1943, rindel Rajajoel JR6-s ja III/JR47-s, väljaõppel Taavettis allohvitserikoolis ja 7./JR200-s, autasustatud 1. klassi Vabadusmedaliga
18.08.1944. Tagasi Eestisse
19.08.1944, Kehra õppelaagris.
Põgenes Rootsi, hiljem asus USA-sse, lõpetas ülikooli arhitektuuri alal, insener

Jaan Allperevil! Jaan Allpere

Sünd. 28.04.1923 Tallinn
Surn. 20.01.2000 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
BSc. arhitektuur, Stockholmi Tehnikaülikool, 1949
MSc. arhitektuur, Stockholmi Kunstiakadeemia, 1958

Eestlane arhitektuuriprofessoriks Ankarasse

Eesti arhitekt Jaan Allpere alustas laupäeval teekonda Türgisse kuhu ta on kutsutud Ankara ülikooli professoriks arhitektuuri alal. Tema ülesandeks on organiseerida Ankara ülikooli kõrgemat arhitektuurifakulteeti ning juhtida selle õppetööd. Esialgselt kavatseb arhitekt Allpere jääda Ankarasse vähemalt aastaks.

Arhitekt Jaan Allpere on Eesti nooremapõlve üks andekamaid ja edukamaid arhitekte. Ta lõpetas Stockholmi kuningliku Tehnikaülikooli a. 1949 ja jätkas kõrgemaid arhitektuuriõpinguid kuninglikus Kunstiakadeemias, millise ta lõpetas a. 1958 kuningliku auhinnaga. Järgmisel aastal sa ta eristipendiumi ning tunnustusnimetamise arhitektuuri ajaloos, 1955 sai ta riikliku aastase Rooma stipendiumi. Oma arhitektuurifirma asutas Jaan Allpere a. 1954, milline teatavasti praegu asub Stockholmi Eesti Majas ja kus töötavad veel noored eesti arhitektid Mart ja Toomas Uusmaa. Firmal on osakond ka Göteborgis.

1960-ndal aastal viibis arhitekt Allpere Ameerika Ühendriikides, kus ta tegutses külalisprofessorina Cornelli ülikoolis. Eestlase vahendajaks Ankara ülikooli juurde oli UNO kultuuriorganisatsioon UNESCO. Ta on töötanud ka Stockholmi tehnikaülikoolis abiõppejõuna.

Arhitektina on Jaan Allpere viimastel aastatel täitnud oma firmaga mitmeid suuremaid vastutusrikkaid ülesandeid. Näiteks on tema poolt koostatud üldplaanid Göteborgi ülikooli hoonestikule ja Chalmersi ülikooli väljaehitusteks, Dalarnas Vikmanshytte Bruki kaevanduspiirkonna ja asula kujundamiseks, Kapri saarel on teostatud San Michele juures ateljeede ja stipendiatide elumajade projekteerimisi, Roomas planeeriti SAS-kooli ümberehitus ja sisustamine, terve rea tööstushoonete, kirikute, kabelite jne projekte jne jne. Muide on Jaan Allpere olnud ka Eesti Maja ümberehituse üldjuhiks ning planeerinud elamuid ka kaasmaalastele. Arhitektuurivõistlustel saavutas ta esimese auhinna a. 1954 Fruängeni väikeelamutepiirkonna ning 1957 Norrköpingi Kristina-platsi projekteerimisvõistlustel. Käimasolevatest töödest võiks nimetada Värmdö kiriku restaureerimist, Göteborgi ülikooli humanistliku fakulteedi ehitust, Vikmanshyttani kaevanduste jätkuvat väljaehitamist, Markarydi turu kaevandamist jne, jne.

Rootsi Eesti Päevaleht ~1960ndad

vil! Märt Einila

Sünd. 23.11.1916 Porkuni v., Virumaa
Surn. 12.07.1997 Järfälla, Rootsi

Haridustee:
insener, Stockholmi Tehnikaülikool

Sündinud 23. novembril 1916. a. 29. augustil 1938. a võeti vastu Sv Tehnikakooli ja sõjaväe tegevteenistusse ning 1. oktoobril määrati motomehaanikaklassi. Sv Tehnikakooli sulgemisel ülendati 5. augustil 1940. a kutseohvitseri õigustega nooremleitnandiks ja viidi üle Punaarmeesse. Nõukogude Liitu siiski ei läinud. Teenis Eestis (sakslaste) moodustatud üksustes.

Elas ja töötas Rootsis Kalhällis. Suri 12. juulil 1997 Rootsis Järfallas.

Richard Espenbergvil! Richard Espenberg

Sünd. 07.02.1926 Emmaste v., Hiiumaa
Surn. 06.06.1990 Göteborg, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Sigtuna Eesti Gümnaasiumi 1947. aastal
insener

ksv! Richard Herne

Sünd. 13.04.1919 Tartu
Surn. 06.1998 Guelph, ON, Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tartu Õhtugümnaasiumi 1941. aastal

McGilli ülikooli arstiteaduskond, anatoomia osakond
vähiuuringud

Eldor Kallasvil! Eldor Kallas

Sünd. 11.03.1927 Mustjala v., Saaremaa
Surn. 20.07.1981 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Stockholmi Eesti Õhtugümnaasiumi 1947. aastal
majandus, Stockholmi Ülikool

Mina, Eldor Kallas, olen sündinud 11.03.1927. a. Saaremaal Mustjala vallas Võhma külas kaupmees Rudolf Kallase pojana.

Oma lapsepõlve veetsin samas ja 1934. a. astusin Võhma 6. kl. Algkooli, mille juures lõpetasin 4. kl. 1938. a. Samal aastal astusin Saaremaa Progümnaasiumi 1. kl. ja 1944. a. kevadel lõpetasin Kuressaare Gümnaasiumi humanitaarharu 4. kl.

17.08.1944. a. tulin Rootsi ja märtsis 1946. a. jätkasin oma õpinguid Stockholmi Eesti Õhtugümnaasiumi viimases klassis. 2.03.1947. a. lõpetasin nimetatud kooli ja sama aasta septembris astusin Stockholmi Ülikooli, kus asusin matemaatikat õppima.

Arno Kaspervil! Arno Kasper

Sünd. 13.04.1918 Võisiku v., Viljandimaa
Surn. 23.07.1983 Sydney, Austraalia

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1940. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool

Arno Kasper oli Austraalia Koondise üks asutajatest ja pikemat aega esimees. Kui 10. mail 1958. aastal peeti Sydneys tema kodus üldkoosolek, mida juhatas vil! K Tults. Koondise asutamise otsus oli üksmeelne, kuna nõusolek oli tulnud ka Adelaide, kui ka Melbourne'i frateritelt. Eestseisus valiti järgmises kooseisus: esimees vil! Arnold Viiding, vanamees vil! Ernst Reiman, ning sekretär laekur vil! Arno Kasper.

1964. aastal valiti senioriks vil! Arno Kasper. Koondis oli kasvanud 25. liikmeliseks. Meie 60. aastapäeva pidustused ja presideerimine EKL' is, koos kommershiga vastavalt meie uusustele tuli korraldamisele Arno Kasperi juhtimisel. Arno oli väga aktiivne Austraalia Koondise esimees kuni 1980. aastate alguseni. Tervislikel põhjustel jäi ta sellel ajal Koondise juhtimisest eemale.

Hartvig Soeb!vil! Hartvig Soe

Sünd. 09.08.1921 Tallinn
Surn. 18.08.1994 Folkärna, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Tehnikumi 1940. aastal

Hartvig Soe oli leidur-insener ja rahvusvahelise kuulsusega tööstuse MISOMEX’i üks asutajaist ja ülesehitajaid.

Ta sündis Tallinnas 9. augustil 1921. a. Augusti ja Elise pojana. Isa oli tunnustatud meier ja leidur piimandusalal. Isa "rändav" elukutse oli põhjuseks, et Hartvig sai oma alghariduse Kadrina, Vaivara ja Laekvere algkoolides. Edasi lõpetas ta Tallinna Kaubanduskooli 1937. aastal, Tallinna Tehnikumi 1940. aastal ja õppis edasi Tallinna Tehnikaülikoolis, töötades samaaegselt tehnikuna Tailinna Raadios ja telegraafivõrgus. 1944. a. septembris tuli ta koos vanematega "paadipõgenikuna" Rootsi. Siin töötas ta algul mitmes Lõuna-Rootsi ettevõttes elektri-ja teletehnikuna hiljem Stockholmis Ericssoni telefonitehases offertinsenerina. Samaaegselt arendas ja proovis ta koostöös insener Albert Meerikuga ideesid graafikatööstuse ratsionaliseerimiseks. Sel alal tehtud leiutised olidki aluseks 1949. a. MISOMEX AB loomisel.

Juba 1950. a. asus H. Soe kaasomanikuna täie tööjõuga MISOMEX’i teenistusse. Järgneva 30 aasta jooksul oli ta juhatuse liikmena ja tehnilise direktorina vastutav ettevõtte toodete väljakujundamisel. Ettevõte, mis alustas tegevust Stockholmi eeslinna Hägersteni keldriruumides väikese põhikapitaliga, kasvas 100-miljonilise käibega ettevõtteks. Selles arengus oli Hartvig Soel kandev osa. Tal õnnestus konstrueerida spetsiaalprodukt: täisautomaatne repeteerkopeerimismasin, mis lahendas litograafilise tööstuse ühe olulisema probleemi ja mis on vajalik kõigis moodsates ofsett trükikodades. Aastate jooksul on valmistatud ja saadetud üle maailma ca 5000 repeteerkopeerimismasina, kus on rakendatud H. Soe põhiideed.

Ka väliskapitali huvi on MISOMEX’i tehnika ja ekspansiooni vastu olnud suur. 1960-ndatel aastatel ostis rootsi finantsettevõte Incentive eestlaste tööstuse. Tänaseks on ettevõte aga juba ameerika kapitali valduses. Juhtimine on siiski endiselt tublide eestlaste kätes, kuigi vanad juhid on asendatud noorematega.

H. Soe läks ametlikult pensionile 1976. a., asudes elama looduslikult kaunisse Dalarnasse. Siiski tegeles ta veel hiljemgi mitmed aastad konsultandina graafika alal.

H. Soe pühendas oma produktiivsed eluaastad täielikult tööle ettevõttes MISOMEX. Möödudes ta villast Herrängenis, võis tihti veel südaööl näha valgust ta töötoas, kus Hartvig laua taga arvestas ja joonistas. Ühiskondlikus elus on ta andnud panuse Eesti Päevalehele ja Sihtasutusele juhatusliikmena. Edasi on ta olnud Ühisabi ja Eesti Ettevõtjate juhatuses.

Hartvig Soe oli ideerikas ja andekas, samaaegselt aga realistlik töömees. Tema töö on kandnud vilja. Tal oli positiivne ellusuhtumine, oli väga sõbralik, lahke ja valmis abistama oma lähedasi. Oma ettevõtmistes oli Hartvig alati põhjalik. Talle ei meeldinud midagi „poolikut“ – omadused, mis äratasid respekti. Tõsise eesti mehena oli ta tundeavaldustes võrdlemisi tagasihoidlik ja ei teinud üleliigseid sõnu. Kui aeg lubas, tõmbus Hartvig tagasi oreli taha ja andus muusikale.

Lahkunut jäävad leinama abikaasa Ulla laste ja lastelastega ning sugulased Rootsis ja Eestis. Leinama jäävad ka endised kaastöölised MISOMEX’ist, Korp! Estica kaasvõitlejad, Eesti Päevalehe pere ja paljud-paljud vanad ja uued sõbrad ligidalt ja kaugelt. Mälestusse jääb tubli ja väärikas eesti mees.

ENDEL BALDER
Järelehüüe ilmus Stockholmi Eesti Päevalehes 26.08.1994

ksv! Endel Soosalu

Sünd. 29.12.1918
Surn. 10.04.2009 USA

Haridustee:
usuteadus

Heldur Taimrevil! Heldur Taimre

Sünd. 11.11.1923 Tallinn
Surn. 30.05.1998 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1943. aastal
-

Kaljo Voorevil! Kaljo Voore

Sünd. 22.06.1923
Surn. 15.07.1999 Kanada

Haridustee:
arhitektuur