korp! Fraternitas Estica

Coetus 1938/1939

Arno Elmikauvil! Arno Elmik

Sünd. 11.08.1919 Peterburg, Venemaa
Surn. 29.09.2022 Burlington, ON, Kanada

Auvilistlaseks valitud 10.05.2003. aastal
Haridustee:
Lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1937. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1944

Eessõna: 10.09.2019, kui olime rebastena, koos praeguse b!vil! Martin Jalakaga üllatusviisidil auvil! Arno Elmiku 100. aastapäevale, saime vanemate vendade käest ülesandeks Arno elulugu kirja panna. auvil! Arno Elmik lubas meil enda eluloo lindistada tingimusel, et avaldame selle pärast tema minekut taevasesse konventi.

ksv! Nikolai Borzov


Arno Elmik

11.08.1919 Petrogradis (tänapäeval Peterburi) võimlemise õpetaja ja äsja keskkooli lõpetanud Eesti neiu perekonda sündis Arno. 1920. aastal kolis perekond Eestisse, Saaremaale. Arno isa jätkas oma tööd Saaremaa Ühisgümnaasiumis ning ema asus tööle algkooli õpetajana. Oma esimesed aastad kasvas Arno oma vaarisa ja hiljem vanaisa talus Saaremaa rannikul. Kooliküpsesse ikka jõudes kolis Arno koos vanematega Kuressaarde. Koolitee algas Kuressaare algkoolis ning jätkus Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Aastatel 1938-1944 õppis Arno Tartu Ülikoolis, kus sooritas sõja viimastel päevadel veel oma lõpueksameid. Arno enda sõnul olid võimalused pääsemiseks väga piiratud, soov oli pääseda Rootsi aga olude tõttu oli ainukeseks aknaks vabadusse minek Saksamaale, kus teadmine tulevikust oli veel hägusem, kui mujal. 29. septembril 1944 lahkus Arno Kuressaarest, teadmata, kas ta kunagi oma kodukohta enam tagasi naaseb. Arno elas üle nii Saksamaa pommitamise, kolm aastat Taani piiriäärses Flensburgi linnas sõjapõgenike laagris, kus Arno pidas sealse Eesti ühiskonna jaoks arstiametit, kui ka muud raskused, mis ette tulid. Kolme aastaga tekkis Arnol soov pääseda purustatud Euroopast, tekkis võimalus minna töölepingu alusel Inglismaale. Esimesel aastal tuli töötada määratud kohas, misjärel oli võimalik endale parem töökoht otsida. Inglismaal veetis Arno neli aastat, mille jooksul sai Arno Ühendkuningriigi tööloa, mis võimaldas Arnol töötada enda alal ja koduneda tolleaegse elulaadiga Inglismaal. Siiski oli Arnol tunne, et Ühendkuningriigist tema viimast kodu ei saa. Arno oli meelitatud Bruce Hutchison’i raamatust “The Unknown Country: Canada and Her People”, mis kirjeldas elu Kandas 20. sajandi 20- ja 30.ndatel aastatel. Nii võttiski Arno ette nelja päevase reisi Kanadasse. Saabudes ookeani aurikuga Kanada randa hakkas Arno tööd otsima. Oma esimese töökoha leidis Arno idarannikul, Nova Scotia provintsis, kus töötas 44 aastat. Arno enda sõnul oli kohanemine raske, kuid Tartu Ülikoolist saadud teadmised ja oskused kandsid teda läbi raskuste. Aastal 1961 abiellus Arno oma kaasvilistlase Alfred Jursi vanema tütrega, kellega koos on antud elu kahele pojale, kes mõlemad on Frater Esticused. Aastal 1993 läks Arno erru, kuna oli kaks aastat enne oli üle elanud raskekujulise südameoperatsiooni, mille järel prognoositi Arno elueaks veel 5-10.a Peale erru minekut kolis Arno Ontario provintsi, Burlingtoni linna, kus elas oma päevade lõpuni oma pere hoolsates kätes.

Jutustamise lõpetas auvil! Elmik sõnadega “Tänasel päeval, mis on praegu 10. august veetsin terve päälelõuna ja osa päeva koos oma vendadega. Homme ootan veel külalisi, kaugemalt ja ligidalt, Los Angelesest kuni idarannikuni ja loodan, et kõigevägevam annab mulle veel päevi kaasa elada Eesti arengule ja oma korporatsiooni edukale tegevusele. Sellega lõpetan ja soovin kõigile oma vendadele ja neile, kes mind tunnevad häid päivi, hoidke alal oma positiivne ellusuhtumine ja hoidke alal standard, mida me Eesti kodu on andnud teile ja mida konvent on andnud meie vendadele. Tänan!”

Heino Haljasmaaksv! Heino Haljasmaa

Muud nimed: s. Grünfeldt

Sünd. 05.09.1917 Kirepi v., Tartumaa
Surn. 17.07.1943 Sverdlovski obl., Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1936. aastal
stud. agronoomia, Tartu Ülikool

17.02.1939 nooremallohvitser -> lipnik (ülendamine)

HALJASMAA, Heino, Arnold, 05.09.17 Tartumaa Elva v., eluk. sama, üliõpilane, arr. 16.06.41, erin. 13.06.42 §35, 3a.; Sverdlovski obl. Sevurallag, surn. kinnip-k. 17.07.43. Kaitsel. komp. plk. Oli üliõpilasseltsis. Eruohvitser. [7815E]

Paul Jaanistovil! Paul Jaanisto

Muud nimed: a-ni 35 Janson, Johanson

Sünd. 12.09.1917 Tartu
Surn. 12.04.1989 Lagedi, Harjumaa, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1936. aastal1948-1978 zootehnik Tilla, Kamara ja A. Sommerlingi nim sohvoosis ning "Külvaja" kolhoosis

Hugo Kaarksv! Hugo Ferdinand Kaar

Muud nimed: a-ni 1937 Klemmer

Sünd. 02.07.1920 Tallinn
Surn. 25.07.2000 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1938. aastal
stud. õigusteadus, Tartu Ülikool

Keskharidus, õpilane, arreteeriti 09.12.44 Tallinn-Pääsküla, Päikese pst. 42, erin. 20.07.49 §58-1b, 20a.; Moskva 1945, Rõbinsk kuni 20.07.49, Komi ANSV kuni 26.11.55, vab. 26.11.55. Oli tööpataljonis, punaarmees.

vil! Arthur Kaeli

Sünd. 26.12.1919 Tallinn
Surn. 07.04.1985 Vändra, Pärnumaa, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1938. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1951

Maetud Tallinna Siselinna kalmistule

Sigurd Kisterksv! Sigurd Joosep Kister

Sünd. 24.08.1919 Tartu
Surn. 08.01.1988 USA

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1938. aastal
stud. õigusteadus, Tartu Ülikool

Åke Koelvil! Åke Ilmar Koel

Sünd. 20.05.1920 Kuressaare
Surn. 03.04.2005 Kanada

Haridustee:
Lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1938. aastal
psühholoogia, Toronto Ülikool, 1961
raamatukogundus, Toronto Ülikool, 1962
MSc. raamatukogundus, Toronto Ülikool, 1969

1944 lahkus Eestist, hiljem Kanada kaudu USAsse
Yale'i ülikooli raamatukogu tehnilise osakonna abidirektor

Magnus Laamanksv! Magnus Hans Laaman

Sünd. 08.01.1920 Viljandi
Surn. 1957

Haridustee:
Lõpetas Viljandi Maakonna Poeglaste Gümnaasiumi 1938. aastal

Jaan Lappksv! Jaan Lapp

Sünd. 02.07.1889 Aleksandri v., Võrumaa
Surn. Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži 1938. aastal
BSc. bioloogia, Tartu Ülikool, 1942
dipl. bioloogia, Tartu Ülikool, 1954

1921 omandas keskkooli looduslooõpetaja kutse
1938-1942* TÜ, zooloogia
53-54* TÜ, zooloogia

1913-1914 Väimela algkooli õpetaja
1916-1919 Räpina ministeeriumikooli juhataja
1919-1923 Narva Kommertskooli õpetaja
1923-1932 Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja
1932- Mäo algkooli juhataja
1941-1946 Võru gümnaasiumi õpetaja
1946-1947 Võru keskkli õppealajuhataja
1948- Väimela Loomakasvatustehnikumi õpetaja

1974 elukoht Eestis.Postimees, nr. 172, 1 juuli 1939
Jaan Lapp 50-aastana

Homme pühitseb 50. a. sünnipäeva ja 25. a. ametijuubelit Mäo algkooli juhataja ja seltside tegelane Jaan Lapp. Juubilar sündis 2. juulil 1889. aastal Võrumaal. Töötas algul õpetajana Väimelas ja juhatajana Räpina minsteeriumikoolis. Omandas 1921. a. keskkooli looduslooõpetaja kutse, olnud õpetajaks Narva gümnaasiumides, 1923. —32. a. Paide poeg- ja tütarlaste gümnaasiumides ning 1932. a. alates Mäo algkooli juhatajaks Järvamaal. Kutsetöö kõrval sooritas 1938. a. Tallinna Kolledži juures gümnaasiumi küpsuseksami ning samast aastast peale õpib Tartu ülikooli mat.-loodusteaduskonnas. Seltskondlikust tegevusest osa võtnud Väimelas ja Järvamaal ning olnud Narva linnavor linik ja rev.-komisjoni liige. Palju aega kulutanud ka seltskonnatööle Võrus, Narvas ja Paides. Olnud samuti tegev Järvamaa Õpetajate Liidus.

vil! Karl Johann Lust

Sünd. 23.02.1913 Riia, Läti
Surn. 09.05.1970 Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tartu Linna Poeglaste Gümnaasiumi 1933. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1942
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1950

1942- Pärnu-Jaagupi jaoskonnaarst ja Libatse sanatooriumi peaarst
1947-1948 Tartu Kliinilise Haigla ordinaator,
1948-1970 osakonnajuhataja
Töid haiguste diagnoosimise alalt.

Leonid Maldvevil! Leonid Maldve

Muud nimed: s. Malinowski

Sünd. 28.06.1915 Ukraina
Surn. 27.06.1994 Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tartu Linna Vene Ühisgümnaasiumi 1934. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1942
MD. arstiteadus, Heidelbergi Ülikool, 1948

sündinud Rovnos, Volõõnia kub. Ukraina
17.02.1939 lipnik

1934-1942* TÜ, arstiteadus
Heidelberig Ülikool, dr.med 1948 "Über die Empfindlichkeit der Gerinnungselastometrie nach Hartert im Vergleich zur Standartmethode von Bürker"
1944 Saksamaale, Heidlebergi ülikooli haavakliiniku arst

Saul Nieminenvil! Saul Nieminen

Muud nimed: Sakke

Sünd. 31.10.1913 Taipalsaari, Soome
Surn. 08.05.1990 Soome

Haridustee:
Lõpetas Lappeenranna Yhteislyseo (Soome)i
MA. usuteadus, Helsingi Ülikool, 1942

Saul Nieminen, hüüdnimega Sakke, sündis Soomes, Lõuna-Karjalas, Taipalsaari vallas 31. oktoobril 1913. aastal.

Aastal 1936 astus ta Helsingi ülikooli õppima teoloogiat, ning liitus Savolainen osakuntaga. Tegeles 1938. aastast alates Savolainen osakunta toonase ajalehe Kalakukkoga.

Kevadsemestril 1939 sõlmiti SavO ja C!F!E! vaheline stipendiaatide vahetamise leping, aga ilmselt juba enne lepingu sõlmimist olid tol semestril C!F!E! stipendiaatidena Tartusse õppima tulnud Saul Nieminen ja Eero Tolamo. Nendest Nieminen võeti 1939. aasta kevadsemestril korporatsiooni liikmeks.

Nieminen ei jätkanud Tartu ülikoolis teoloogia õpinguid, vaid õppis eesti keelt. Ta õpetas eesti üliõpilastele soome keelt, ning tema keelekursused olid populaarsed.

Saul Nieminen oli korporant, aga ka innukas skaut niin Soomes kui ka Eestis. 1939. aasta mais on talle annetatud Tartu Skautide Maleva Skaudisõbramärk „Liilia” ning 1939. aasta detsembris Noorte Kotkaste Peastaabi Välissõbra märk.

Vilistlane Nieminen lõpetas Helsingi ülikooli teoloogia magistrigraadiga aastal 1942, ning ordineeriti preestriks Mikkeli linnas 4. juunil 1942. Ta töötas toonase liiklusministeeriumi (kulkulaitosministeriö) ümberasujate tööteenistuse koolitusjuhina 1940-1942, nagu eespool mainitud, sõjaväekaplanina 1942-1944 ning Soome relvavendade liidu piirkonnasekretaarina 1944-1945. Alates aastast 1945 erinevates täiskasvanute koolitusasutustes. Talle annetati koolitusnõuniku auaste aastal 1977 ning 1983. aastal on ta saanud Lõuna-Karjala fondi auhinna.

Saul Nieminen oli Soomes aga tuntud kui mitmekülgne kultuuritegelane, kooli- ja kasvatusmees. Täiskasvanute koolitusasutuste rektorina töötas ta Poris, Rovaniemel ja Kemis ning rahvaülikooli rektoriks sai ta 1964 a. Edela- Karjalas, Joutsenos. Tööd erinevates koolides on kogunes tal üle 30 aasta. Saulis olid ühendatud töö ja harrastused. Rovaniemel tegutses ta kolm aastat Yleisradio stuudio programmijuhina, Joutsenos kuus aastat Maakonnaliidu ajutise asjaajajana. Ajakirjanduse valdkonnas oli ta “Partiojohtaja”, “Siirtopoikien Työpalvelu”, “Paateneen Viesti”, “Tapuli” ja “ITÄSUOMI” peatoimetaja ning paarikümne aasta vältel erinevate ajalehtede kirjandus-, teatri- ja muusikaarvustaja. Sõja ajal oli Saul Nieminen suurtükiväeohvitser ning selle kõrval hoidis korras ka vaimuliku ja haridusohvitseri ülesanded. Ida-Karjala noorsoojuht oli ta aastatel 1943-1944. Kuid eelkõige tuntakse teda kui head kirjameest, kelle sulest ilmus ajalooteoseid, bibliograafiaid ja üle tosina raamatu

korp! Indla kavaler ja aurebane 1939. a.

Artur Nõguksv! Artur Nõgu

Sünd. 11.07.1906 Laimjala v., Saaremaa
Surn. 04.12.1941 Kirovi obl., Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži 1938. aastal
stud. õigusteadus, Tartu Ülikool

Aastast 1929 Tallinna poliitilise politsei assistent, 1940 vanemassistent.
Arreteeriti 15.07.40 Tallinn, Suur-Ameerika 19a-4, ENSV ÜK 12.09.41 §58-13; surmaotsus; kinnip-k. Kirov, mõrvati 04.12.41. [ük]

Jüri Ojavil! Jüri Oja

Sünd. 19.01.1910 Mäo v., Järvamaa
Surn. 15.10.1982 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tartu Õhtugümnaasiumi 1938. aastal

Maetud 21.10.1982 Tallinna Metsakalmistule

Ingvar Paldrokvil! Ingvar Paldrok

Sünd. 27.04.1919 Kuressaare
Surn. 09.01.1998 Argentiina

Haridustee:
Lõpetas Tartu Linna Poeglaste Gümnaasiumi 1938. aastal
insener

1938-1940 TÜ, majandus
1940 TÜ, matemaatika, meditsiin
1942-1943 TTÜ ehitus

1944 Rootsi
1948 Argentiinasse

Poeg: Andres, sünd. 27.05.1938, c.1964/65

Kaljo Pehtlavil! Kaljo Pehtla

Muud nimed: a-ni 35 Pächter

Sünd. 05.06.1919 Tartu
Surn. 02.04.2020 St. John's, NL, Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tartu Linna Poeglaste Gümnaasiumi 1938. aastal
BA. arhitektuur, Carleton University (Kanada), 1975

1938-1941 TÜ, matemaatika
1941-1944 Tallinna Tehnikaülikool, ehitus
1945-1948 Technische Hochschule Stuttgart, arhitektuur
1973-1975* Ottawa Carletoni Ülikool, arhitektuur

1944 Eesti Piirikaitse Rügementide kirjasaatja
1944 Saksamaale, 1949 Kanadasse
1949-1973 arhitektuurifirma joonestaja, disainer, osakonnajuhataja
1975-1979 arhitekt föderaalvalitsuse avalike tööde departemangus,
1979-1984 arhitektuuri osakonna juhataja põhjaalade ja indiaaniasjade departemangus
1984 pensionile

ksv! Heinar Johannes Petsi

Muud nimed: a-ni 1938 Edmund

Sünd. 04.03.1918 Tartu
Surn. 28.04.2015 Viljandi, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tartu Õhtugümnaasiumi 1938. aastal
stud. majandus, Tartu Ülikool

Arreteeriti 21. 08.45 Tallinn, Voorimehe 9, trib. 30.12.45 §58-14, 10+5; Komi ANSV Vorkutlag, vabanes 10.01.55. [ük 13357]

Arvo Põldrevil! Arvo Põldre

Muud nimed: a-ni 1937 Alfred Prakson

Sünd. 19.09.1918 Tartu
Surn. 01.11.1964 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1938. aastal
usuteadus, Tartu Ülikool
lic. arstiteadus, Karolinska Instituut (Stockholm)

1944 Rootsi
Södertälje haigla sisehaiguste osakonna arst

Harri Randmavil! Harri Randma

Muud nimed: a-ni 36 Reinold

Sünd. 23.06.1916 Tallinn
Surn. 09.02.1964 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1936. aastal
majandus, Tartu Ülikool

Töötas ETKVL-i süsteemis Tööstuskontoris

Maetud Tallinnas Rahumäe kalmistule

Heino Rehesaarksv! Heino Rehesaar

Sünd. 02.02.1914 Gotha, Saksamaa
Surn. 16.06.1970 Sydney, Austraalia

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1934. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool

Lapsed:
poeg - Hugo, s.1951, c.1970/71

August Suitsoksv! August Johannes Suitso

Sünd. 21.09.1917 Häädemeeste v., Pärnumaa
Surn. 06.03.1944 Alutaguse v., Eesti

Haridustee:
Lõpetas Pärnu Linna Poeglaste Gümnaasiumi 1936. aastal
stud. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1941

1936-1942 TÜ, arstiteadus
1941 oli Omakaitses ja liitus 01.09.1941.a. kapten Tammemäe vabatahtliku pataljoniga
1941-1943 rindel arstina Saksa armees
1943 suvel ülendati ülemarstiks

Aumärgid:
II klassi Raudrist vapruse eest
Ida-ala rahvaste II klassi vaprusemärk
Hõbedast jalaväe rünnakumärk
Talvesõja medal

Langes Narva rindel Putki, Alutaguse v., Virumaa

Maetud 14.03.1944.a. Tartu Kangelaskalmistule

Boris Tekströmvil! Boris Tekström

Sünd. 17.01.1918 Jamburg, Venemaa
Surn. 23.04.2014 Melbourne, Austraalia

Haridustee:
Lõpetas Pärnu Linna Poeglaste Gümnaasiumi 1936. aastal

1936 ( ? ) astus Tartu Ülikooli loodus-matemaatika teaduskonda

Raadiotehnik
1941 Nõukogude armees
1941/42 Eestis tagasi
1944 Saksamaale
1949 Austraaliasse

Udo Undritzksv! Udo Helmut Julius Undritz

Sünd. 14.07.1919 Tartu
Surn. 25.01.1945 Kostrzyn, Saksamaa

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1938. aastal

Astus 1938.a. Tartu Ülikooli metsandusteaduskonda

Kaupmees Tallinnas. 1939/1940 Saksamaale. Saksa armees, leitnant 20. Eesti diviisis. Langes idarindel

Villem Uuspuulihtvil! Villem Uuspuu

Muud nimed: Wilhelm Neubaum

Sünd. 12.08.1911 Tartu
Surn. 06.10.1944 Läänemeri

Haridustee:
Lõpetas Tartu Tehnika Ühisgümnaasiumi 1932. aastal
ThM. usuteadus, 1937

26.12.1938 ordineeriti Tallinna Toomkirikus kiriku vikaarõpetajaks õpetaja abipraost A. Vooremaa käsutusse
10.06.1939 valiti Halliste koguduse õpetajaks (vabastati omal soovil sellest ametist 01.09.1940)

Hukkus Eestist põgenemisel laeval "Nordstern".

Alfred Vahtravil! Alfred Vahtra

Sünd. 18.11.1912 Emmaste v., Hiiumaa
Surn. 20.12.2007 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži 1935. aastal
majandus, Stockholmi Ülikool

1938 astus Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, lõpetas ülikooli

Töötas enne II maailmasõda Eesti Pangas