korp! Fraternitas Estica

Coetus 1929/1930

Bernhard Eenpaluvil! Bernhard Eenpalu

Muud nimed: s. Benno Einbund

Sünd. 05.08.1909 Luuga, Venemaa
Surn. 29.01.1944 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1928. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1934

1928-1929 teenis ratsarügemendis.
1929-1933 Tartu Kaitseväeringkonna ametnik
1934-1936 Kohtukoja kohtuameti nooremkandidaat Tartu-Võru Rahukogu juures
1936 Välisministeeriumi konsulaarbüroo ametnik
1937 Müncheni aukonsulaadi sekretär
1938-1939 Riia saatkonna atašee
1939-1940 Välisministeeriumi atašee
1941 lahkus järelümberasumise käigus Saksamaale, hiljem naasis Eestisse.

Autasustatud Läti vabariigi "Kolme tähe ordeniga".

Suri kopsu- ja kurgutuberkuloosi, maetud Tallinnas Hiiu kalmistule.

Tütar Hedda Eenpalu meenutus isast:
"Õppis Tartu ülikoolis juurat ja töötas pärast seda Eesti vabariigi välisministeeriumis. Tema viimaseks töökohaks selles liinis Eesti saatkond Lätis, kus ta oli atašee. Bernhard Eenpalul oli kaks õde ja vend. Vend oli noorem ja tema kuulus EÜS-i, ning töötas enne surma Narva politsei komissaarina, kust ta areteeriti ja hukati. Õdedest oli üks kosmeetik ja elas Tartus ja teine oli lasteaednik ning elas Rakveres. Bernhard Eenpalu suri väga noorena kopsu-ja kurgu tuberkuloosi 1943.a. lõpus. Autasustati Läti Vabariigi "Kolme tähe ordeniga”.

Paul Kadakb!vil! Paul Friedrich Kadak

Sünd. 25.06.1911 Rakke, Järvamaa
Surn. 1973 Illinois, USA

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1929. aastal

1929-1933 Tartu Ülikool, majandus
1944 Saksmaale
1949 USAsse

Boris Kangrovil! Boris Aleksander Kangro

Sünd. 31.07.1910 Pärnu
Surn. 15.03.1946 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Pärnu Ühisgümnaasiumi 1928. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1935

1928 Pärnu Linna Poeglastegümnaasium
1928-1935 TÜ, õigusteadus*
1936-1940 vandeadvokaadi J. Tallo abi Pärnus.
Saksa sõjaväes, 1944 6. eesti piirikaitserügemendi kohtuohvitser.
Hiljem metsavend, Eesti Vabastamise Komitee piirkonna juht.
Vangistati 11.07.1945 Pärnus, mõisteti 12.12.1945 tribunali otsusega surma ja lasti 15.03.1946 Tallinnas maha.

Boris Liikksv! Boris Martin Liik

Sünd. 26.10.1908 Tallinn
Surn.

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1928. aastal

Risto Liivojavil! Risto Eduard Liivoja

Muud nimed: s. Richard Lorius

Sünd. 03.07.1903 Narva
Surn. 24.11.1997 Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Linna Ühisgümnaasiumi 1928. aastal

Torontos, Kanadas pühitses 3. juulil oma 50-aastast sünnipäeva Risto Liivoja. Olles sündinud Narvas siirdus Risto Liivoja 1913. aastal Tallinna, kus ta Vabadussõja lõppedes asus jätkama õpinguid Tallinna Õhtugümnaasiumis. Gümnaasiumi lõpetamise järel astub Risto Liivoja 1929. aastal Tartu Ülikooli majandusteadust õppima. Lõpetanud õpingud ülikoolis määratakse Risto Liivojale stipendium, mida juubilar kasutab stipendiaadina Helsingi Ülikooli juures.

Risto Liivoja kõrgema hariduse omandamise tee kulgeb rööbiti igapäevase leiva teenimisega, mistõttu juubilari võib täie õigusega nimetada "self-made man-iks". Juba 1923 astus Risto Liivoja teenistusse Riigi Statistika Keskbüroosse. Alates 1926. töötab ta Eesti Pangas, kus tõuseb diskontojaoskonna vanemaks kontrollametnikuks ja prokuristiks. Majandusalal saadud kogemusi kasutab juubliar kodumaa suurima kinnisvarade kasutamise aktsiaseltsi "Esti Kodu" organiseerimiseks, olles selle juhatuse liige.

Eesti vabanemise järele kommunistlikust haardest, mil juubliar oli lindprii, kutsuti Risto Liivoja 1941 teenistusse Eesti Tervishoiu Peavalitsusse, kus tegutses pearevidendina kuni 1944 põgenemiseni alul Soome ja sealt Rootsi. Rootsis töötas juubilar alul Stockholmis Rootsi Tervishoiu Peavalitsuses, hiljem Metsade Peavalitsuses.

1949 siirdus Risto Liivoja Kanadasse, kus praegu töötab H. Rooneeme firmas.

Juba üliõpilaspõlves lõi Risto Liivoja agaralt kaasa seltskondlikus tegevuses. Tartu üliõpilaskonna esindajana valiti ta Nimede Eestistamise Keskliitu, kus tegutses sekretärina. Kiindunud hõimutegelasena kirjutas Risto Liivoja Soome talvesõja aegsete teenetega oma nime kustumatult Soome rahva südameisse. Pagulaspõlve raames olgu allakriipsutatud juubilari teened Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli organiseerimisel ja selle Lastevanemate Komitees kaasatöötamisel. Kõrgelt tuleb hinnata juubilari teeneid Toronto Esimese Eesti Evangeelse Luterliku Koguduse asutamisel ja organiseerimisel, mille Nõukogu esimees ta on asutamisest peale. Poliitiliselt on juubilar veendunud rahvuslane ning täidab sellena Kanada rahvuspoliitilise organisatsiooni P.K. Eestlaste Koondise vanematekogu esimehe kohta.

Eriti on Risto Liivojal olnud südamel eesti akadeemilise nooruse organiseerimise ja kasvatamise probleemid. Kuuludes akadeemiliselt korp! Fraternitas Estica vilistlasperre on juubilar korduvalt kuulunud üliõpilasorganisatsiooni juhatusse, kus tema kätte on just usaldatud noorte kasvatamine.

Risto Liivoja õnnitlevad tema tähtpäeval arvukad sõbrad siin- ja sealpool ookeani, soovides sirgjoonelisele ja tulihingelisele isamaalasele ja võitluskaaslasele raugemata indu kodumaa teenimises ja noorte kasvatamises

vil! Ants Kippar
1953

Evald Mihkelsonksv! Evald Mihkelson

Sünd. 10.07.1908 Tallinn
Surn. 02.02.1944 Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1926. aastal

Saksa armees leitnant, langes Narva rindel

Ants Mägisovil! Ants Mägiso

Muud nimed: s. Hans Mangelson

Sünd. 05.03.1902 Uue-Põltsamaa v., Viljandimaa
Surn. 09.03.1989 Kanada

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Paide Gümnaasiumi 1924. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1934

1927 lõpetas Politseikooli
1927 Valga kriminaalpolitsei agent
1928-1934 Valga kriminaalpoiltsei assistent
1934-1937 Haapsalu kriminaalpolitsei komissar
1937- Narva kriminaalpolitsei komissar
1944 lahkus Eestist
1945 Rootsis, töötas Lundi Statistikainstituudis
Hiljem Kanadasse

Valgetähe IV klassi teenetemärk 21.02.1940

Villiam Põiklikvil! Villiam Põiklik

Sünd. 16.12.1909 Rakvere
Surn. 24.06.1987 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1928. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1933

1928-1933* TÜ, õigusteadus

1933-1936 kohtuametnik Rakveres,
1938-1940 vandeadvokaadi K. Mõistuse abi Rakveres,
1941 Advokaatide Kolleegiumi liige,
1941-1944 vandeadvokaadi abi Tallinnas,
1944 Advokaatide Kolleegiumi liige, Tallinna I õigusnõuandla,
1947 Rakvere õigusnõuandla,
1949 Kiviõli õigusnõuandla juhataja, lahkus 1950 omal soovil, viidates perekondlikele ja majanduslikele põhjustele.

Maetud 28.06.1987.a. Tallinnas Rahumäe kalmistule

Nikolai Raudverevil! Nikolai Oskar Raudvere

Sünd. 04.04.1911 Tallinn
Surn. 11.08.1979 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1929. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1936

Tartu Ülikool 1929-1931, arstiteadus
Tartu Ülikool 1931-1936, õigusteadus

1929-1930 ajateenistus ning Sõjakooli aspirantide suurtükiväe kursused
1931 A. Villbergi põllutööriistade ja -masinate lao kontoriametnik Tallinnas
1932 Pikalaenu Panga praktikant
1936 Tallinna linnavalitsuse rahandusosakonna ametnik
1936 Välisministeeriumi praktikant
1937-1938 Londoni saatkonna atašee
1938 Välisministeeriumi teenistuses
1940 VM II sekretäri kt.

Osales II maailmasõjas 20. Eesti diviisi koosseisus suurtükiväe ohvitserina.
1944 põgenes Saksamaale, hiljem Rootsi.

Eesti Sõjaveteranide Sõprusühingu asutaja ja abiesimees, Rootsi Eestlaste Esinduse Välis- ja Kodumaa komisjoni liige.

Ernst Reimannvil! Ernst Reimann

Sünd. 12.10.1909 Meeri v., Tartumaa
Surn. 01.08.1984 Sydney, Austraalia

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1929. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1937

1937-1939, 1940 vandeadvokaadi K. Nurki abi Tartus.
1939-1940 vandeadvokaadi J. Mardi abi Tartus.

Kuni 1943 kirjastusühisuse “Postimees” direktor,
1943-1944 vandeadvokaadi abi Tartus.
1944 läks Saksamaale,
hiljem Austraaliasse, oli kanafarmer.

Harald Reiningksv! Harald Karl Eberhard Reining

Sünd. 03.01.1910 Harku v., Harjumaa
Surn. 06.03.1935 Eesti

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1928. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool

Maetud 10.03.1935.a. Rannamõisa kalmistule

Edmund Senkelb!vil! Edmund Johannes Senkel

Sünd. 03.05.1910 Vao v., Virumaa
Surn. 03.1973 New Jersey, USA

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1929. aastal

astus 1929 Tartu Ülikooli õigus-majandusteaduskonda
1932- ärimees Rakveres
1944 Saksamaale
1949 USAsse

Heinrich Silverevil! Heinrich Silvere

Muud nimed: a.-ni 1936 Silbergleich

Sünd. 05.11.1906 Paasvere v., Virumaa
Surn. 30.12.1976 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1928. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1936

1931-1934 kohtuametnik Rakveres,
1937-1941 vandeadvokaadi abi Rakveres,
1941 Advokaatide Kolleegiumi liige,
1941-1944 vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaat (1943) Rakveres,
1944 Advokaatide Kolleegiumi liige, Rakvere õigusnõuandla,
1945 arvati advokatuurist välja “kadumise” tõttu.

Maetud 05.01.1977.a. Tallinnas Pärnamäe kalmistule

Uno Stockholmvil! Uno Stockholm

Sünd. 20.02.1912 Tallinn
Surn. 31.12.1953 Melbourne, Austraalia

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1929. aastal
usuteadus, Tartu Ülikool, 1939

1944 Saksamaale
kirikuõpetaja Oldenburgi DP-laagris
1948 Austraaliasse, oli EELK Melbourne'i koguduse õpetaja

Leo Tammksv! Leo Tamm

Sünd. 25.09.1909 Otepää
Surn. 03.03.1943 Elva, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1929. aastal

1929 astus Tartu Ülikooli õigusteaduskonda

Maetud 08.03.1943.a. Elva kalmistule

Rudolf Tannikvil! Rudolf Tannik

Sünd. 27.03.1907 Tallinn
Surn. 01.08.1989 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1928. aastal

1929 I sem. astus Tartu Ülikooli õigusteaduskonda
Enne II maailmasõda töötas Eesti Maapangas
Maetud 05.08.1989.a. Tallinna Hiiu-Rahu kalmistule

William Teffelvil! William Teffel

Sünd. 25.03.1909 Podoolia, Ukraina
Surn.

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Linna Saksa Poeglaste Gümnaasiumi
dipl. majandus, Tartu Ülikool, 1934

Leonhard Tossvil! Leonhard Toss

Sünd. 26.07.1908 Peterburg, Venemaa
Surn. 1945 Venemaa

Haridustee:
majandus, Tartu Ülikool, 1932

Töötas enne II maailmasõda Tartu Pangas

TOSS, Leonhard, Jüri, s. 26.07.08 Peterburi, kõrgh., pangaametnik, arr. 14.06.41 Tallinn-Nõmme, Humala 2-1, erin. 13.06.42 §35, 5a.; Sverdlovski obl. Vost-urallag, vab. asum. 26.12.45. Liköörivabriku omanik. Sotsiaalselt ohtlik element. [5859-E, 774R, kart]

Evald Treudevil! Evald Voldemar Treude

Sünd. 20.07.1906 Albu v., Järvamaa
Surn. 16.01.1975 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži 1927. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool, 1941

Kotkaristi hõberist 24.02.1938

Viktor Uhlbergksv! Viktor Uhlberg

Muud nimed: Uulberg

Sünd. 06.07.1909 Pada v., Virumaa
Surn. 20.12.1941 Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1929. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1938

Lahkus konvendist 1940.a. I sem.

1929-1930 TÜ, filosoofia
1932-1938* TÜ, õigusteadus
Notar Keilas
1941 Nõukogude Armeesse
Elas Lihulas

Oskar Väälmavil! Oskar Väälma

Muud nimed: Fählmann

Sünd. 09.02.1909 Undla v., Virumaa
Surn. 10.06.1964 Södertälje, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1928. aastal
majandus, Tartu Ülikool, 1940

Töötas 1939-1940 ühingus Eesti Lihaeksport
1943 Eesti Lihaeksport pearaamatupidaja
1944 emigreerus Rootsi