korp! Fraternitas Estica

Coetus 1928/1929

Friedrich Akelvil! Friedrich Akel

Sünd. 12.06.1910 Tallinn
Surn. 14.03.1942 Permi obl., Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1928. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1934

Täiendas end Berliini ja Uppsala ülikoolides.

1934 Tallinna-Haapsalu rahukogu kohtuameti kandidaat
1937 EV riigisekretäri abi
1939 Riigikantselei sekretariaadi direktor

AKEL, Friedrich, Friedrich, s. 1910 Tallinn, korgharidus, jurist, arr. 27.06.41 Tallinn-Nõmme, Männiku tee 13-2 §58-6, 58-4, 58-10 lg.2; Permi obl. Ussollag, surn. eeluurimisel 14.03.42. Oli Kaitseliidus, EV minister. Avaldatud uuesti. [ar 28627]

Arnold Amisepvil! Arnold Heinrich Amisep

Sünd. 02.06.1911 Tallinn
Surn. 1941 Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži 1928. aastal
majandus, Tartu Ülikool, 1932

Tekstiilitööstur Tallinnas, Hukati

AMISEPP, Arnold-Heinrich, Jaan s. 1911 Tallinn, arr. 28.07.41, trib. 12.08.41 §58-1a, 193-10; surmaotsus, surn. [ük]

Julius Juhkentaalvil! Julius Juhkentaal

Muud nimed: Juhkenthal

Sünd. 23.01.1909 Tallinn
Surn. 27.07.1998 USA

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1928. aastal
usuteadus, Tartu Ülikool, 1935

Alghariduse sai Julius Tallinna linna V ja XIII algkoolis aastatel 1917–1923. Gümnaasiumihariduse sai ta (aastal 1928) Tallinna Linna Poeglaste Humanitaargümnaasiumist, kusjuures klassi ühe parima õpilasena ei olnud ta mitte õppemaksust vabastatud, vaid sai paaril korral hea õppeedukuse eest koguni rahalist toetust. Aastal 1928 astus ta Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonda, kuid tuli sealt ära, teenides 1929–1930 kaitseväes sundaega. Pärast ajateenistust õppis ta 1930–1935 Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Prooviaastal oli ta Tallinna Jaani koguduses. Õpetajaametisse ordineeriti ta 27. detsembril 1936.

Aastatel 1936–1938 oli ta Tallinna Jaani koguduse noorsootöö õpetaja. Aastatel 1938–1940 oli ta Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja Aleksander Kappi isiklik adjunkt. Pärast praost Aleksander Kappi surma sai tast Tallinna Toompea Kaarli koguduse 1. pihtkonna õpetaja. Julius Juhkentaal tegutses veel 1937–1940 usuõpetajana mitmes koolis: Tallinna Erakolledžis, Tallinna Prantsuse Lütseumis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis ning Kubu Tütarlastegümnaasiumis.

1941. aasta juuniküüditamisest õnnestus Juhkentaalil pääseda. Kuid Venemaale pidi ta ikkagi minema. Nimelt mobiliseeriti ta 29. juunil 1941 Nõukogude armeesse. Talvel olid nad metsatöödel, kus nälja ja ülejõukäiva töö tõttu paljud hukkusid. Kevadel viidi mehed Tšerbakuli, kus asus Eesti diviis. Neile anti sõjaväeriided, toit oli mõnevõrra parem ja elu väljakannatatavam. Kuid Juhkentaali hakati kahtlustama ja ta sattus sunnitöölaagrisse, mis asus Uurali mägedes. Toidunormid langesid kõvasti. Oli selge, et sellistes tingimustes talve üle ei ela. Äärmise saladuskatte all saadi kokku viieliikmeline grupp, kes säästsid leivanormist niipalju kui võimalik, võltsisid puudulike vahenditega dokumendid ja otsustasid põgeneda kas kuhugi Euroopasse, Iraani või Türki. 25. septembril 1942 hiilitigi valvurist mööda ja seigeldi valdavalt raudteerongidega lõuna suunas, pääsedes keerulistest olukordadest vale, teesklemise, hulljulguse, häbematuse, aga ka hea õnne tõttu. Kuu aega hiljem ületati Afganistani piir, anti end Afganistani politsei kätte. Loata piiriületuse eest järgnes 2-aastane vangistus Kabulis. Suure vaevaga saadi ühendus Kabulis asuva Inglise saatkonnaga ning mehed anti üle inglise võimudele Indias.

1945. aastal viidigi Juhkentaal koos nelja eestlasest kaaslasega Peshawari. Tema kaaslased saadeti Briti sõjaväkke, Juhkentaal aga eraldati grupist. Tema kohta levis info peagi Mardani distrikti - väikesesse Peshawari eeslinna, kus töötas üks luterlik Taani Pathan Misjon. Kuna nad vajasid kõrgema usuteadusliku haridusega vaimulikku misjonäriks, tehti talle ettepanek. Ta õppis ära urdu keele, pidas selles keeles teenistusi. Mardanis sai ta ka kirja teel kontakti abikaasa ja tütrega ning aastal 1946 saabusidki abikaasa ja tütar Indiasse. Misjonäriks jäi Juhkentaal aastani 1948, mil keeruliste olude tõttu lahkuti Inglismaale.

Inglismaal elas ta 1948–1952, kus ta teenis eestlastest põgenikke Luterliku Maailmaliidu raames. Pere elas Bristolis, kus aastal 1949 sündis ka poeg. Aastal 1952 asus pere USA-sse, kus kuni aastani 1974 (pensionieani) teenis mitut Ameerika kogudust. Aastal 1974 kolis ta Seattle'sse, kus oli kuni 1976 E.E.L.K. Seattle koguduse õpetaja. 1976–1983 oli ta E.E.L.K. USA Chicago praostkonna vikaarõpetaja ja kaplanina Des Monies Good Samaritan Center'is. Julius Juhkentaal suri aastal 1998 ja ta on maetud Seattle'i Evergreen-Washelli eesti kalmistule.

Hilmar Kasemetsvil! Hilmar Friedrich Kasemets

Muud nimed: Kasemetz

Sünd. 29.07.1906 Paldiski
Surn. 25.11.1971 Malmö, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1925. aastal

Isa oli Tallinna Kaarli kiriku köster.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist õppis aasta Saksamaal ülikoolis.
Töötas välisministeeriumi juures Bremenis Eesti aukonsuli sekretärina, Eesti Panga välisjaoskonnas, Põllutööministeeriumis (riigimaade likvideerija), Leipzigi aukonsulaadi sekretär.

Ilmar Leesmentvil! Ilmar Karl Leesment

Sünd. 15.08.1908 Tallinn
Surn. 16.07.1986 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1926. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1932

1930-1937 Eesti Panga ametnik Tallinnas
1937-1940 Riigikantselei teenetemärkide büroo sekretär
1938-1940 EV Presidendi Kantselei sekretär
1940-1941 Tallinna Jaama Kaubakontori tööline
1941-1942 NL tagalas, 1942-1946 Nõukogude armees
1946-1948 ERKI marksismi-leninismi kateedri dotsendi kohusetäitja
1948-1952 ERKI direktori asetäitja õppe- ja teadustöö alal
1952-1985 marksismi-leninismi kateedri juhataja, ettevalmistuskursuste juhataja ja õppeala meister

Valgetähe IV klassi teenetemärk 20.02.1940

Viktor Lembavil! Viktor Lemba

Sünd. 07.10.1910 Riia, Läti
Surn. 03.1976 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Vene Ühisgümnaasiumi 1928. aastal

Klaveriõpetaja, 1936 Eestis registreeritud helikunstnik.

1941 Nõukogude armeesse, teadmata kadunud
1948 Jaroslavi oblastis
Töötas muusikakoolis

Voldemar Lüdigvil! Voldemar Georg Aleksander Lüdig

Sünd. 05.04.1905 Peterburg, Venemaa
Surn. 08.05.1979 New York, USA

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1923. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1929

1924-1926 Leningradi ja Moskva EV konsulaadi sekretär
1926-1927 Stockholmi EV konsulaadi sekretär
1927-1928 Kopenhaageni EV konsulaadi sekretär
1929-1931 "Shipping & Coal Co" ametnik Newcastlei's
1931-1936 "New Consolidated Gold Fields Ltd" Eesti osakonna müügijuht Tallinnas
1936-1938 "Trustivapaan Bensiinin OY Helsinki" Eesti esindaja
1933-1937 vandeadvokaat Th. Rõugu abi Tallinnas
1937-1939 vandeadvokaadi abi Helsingis
1938-1940 Käsmu laevaühisuse ametnik Tallinnas
1942-1943 Saksamaa Idaalade Ministeeriumi tõlk Berliinis
1943-1944 firma "C. F. Gahlnbäck Shipbrokers" juhataja Tallinnas
1944 Saksamaale
1945-1947 tõlk Kielis
1949 USAsse

LÜDIG, Voldemar, Mihkel, s. 1905 Peterburi, kõrgharidus, jurist, arr. 05.02.41 Tallinn-Nõmme, Õie 50 §58-10, vab. 23.03.41. Nõukogudevastane agitatsioon. Saadeti Saksamaale kui sakslane. [ar 1634-E]

Erich Normetksv! Erich Normet

Muud nimed: s. Neumann

Sünd. 04.11.1901 Tartu
Surn. 09.10.1942 Krasnojarski krai, Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Sõjakooli 1924. aastal

Sündis väikepoodniku, hilisema sööklaomaniku ja kaupmehe peres, varasem nimi Neumann. Eesti sõjaväes 1918-40, viimane auaste (1937) kapten, 3. jalaväepataljoni staabiülem (adjutant) Valgas.
Õppis lühiajaliselt TÜ-s õigusteadust.

Punaarmees 171. laskurpolgu staabiülema asetäitja Petseris, kapten. Vahistati 15.06.41 Värska laagris, küüditati Petserist, viidi Norillagi, esialgne süüdistus esitati 23.10.41 uurija Sarajevi poolt (vaps, kodanlik natsionalist, suhtus vaenulikult Punaarmee sissetulekusse ja nõukogude võimu kehtestamisse Eestis jne.), hiljem süüdistust täiendati, surmajärgselt määrati 15.05.43 erinõupidamise otsusega 10 aastat laagrit.

Keskh., sõjaväelane, arr. 15.06.41 Petseri, Riia 49-4, erin. 15.05.43 §58-4, 58-11, 58-13, 10a.; Krasnojarski krai Norillag, surn. eeluurimisel 09.10.42. Kaitseliit. EV kapten. [8121-E, ca, tü]

Artur Olbreiksv! Artur Olbrei

Muud nimed: Arthur Olbrey

Sünd. 06.01.1903 Tallinn
Surn. 12.06.1988 Toronto, Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1925. aastal
õigusteadus

Oli Pikalaenupanga ametnik

Heiti Paldrokvil! Heiti Paldrok

Sünd. 14.04.1911 Tartu
Surn. 10.04.1972 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1928. aastal
dipl. arstiteadus c. l., Tartu Ülikool, 1938
MD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1944
MD. arstiteadus, Stockholmi Ülikool, 1955

1932-1940 ja 1942-1944 TÜ nahahaiguste polikliiniku ja Muuli leprosooriumi assistent
1939 Eesti Teaduste Akadeemia poolt lähetatuna Ungaris seentõbe uurimas
1940 ordinaator Tartu Naha- ja Suguhaiguste Nõuandlas
1940 Saksamaale
1940-1941 Rostocki ülikooli nahahaiguste kliiniku assistent
1941 tagasi Tartusse kus jätkas tööd endisel ametikohal ülikooli Nahahaiguste Polikliinikus
Sooritas ülikooli juures doktorieksamid
1944 Rootsi
1945-1946 Uppsala ülikooli hügieeni- ja bakterioloogiainstituudi assistent
1946-1957 Stockholmi Karolinska Meditsiiniinstituudi kliiniku arst
1955-1972 meditsiinilise mükoloogia ekspert Riiklikus Bakterioloogialaboris

Võttis osa 9. rahvusvahelisest termatoloogide kongressist Budapestis (1935) ja
10. rahvusvahelisest leeprakonverentsist Kairos (1938)
Üliõpilasena kirjutas kaks esimese auhinna saanud tööd ("Dermatomükoosid Tartu algkoolide lastel")
03.02.1944 kaitses Tartu Ülikooli Naistekliiniku auditooriumis oma väitekirja: "Naha
seentõbedest ja nende levikust, eriti eesti algkoolide lastel". Ametlikud oponendid olid: prof. K. Schlossmann, prof. A. Paldrok ja dr.med. P. Hansen.
Kirjutanud töid dermatoloogia ja meditsiinilise mükoloogia alalt.

Artur Palgivil! Artur Gustav Palgi

Sünd. 10.05.1910 Küti v., Virumaa
Surn. 22.12.1993 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1927. aastal
sporditeadused, Tartu Ülikool, 1932

Suri 22.12.1993.a. Tallinnas, Magdaleena haiglas kopsupõletikku ja bronhiiti, 04.01.1994 maeti Tallinna Rahumäe kalmistule

Akadeemiline karjäär:
1927.a. lõpetas Tallinna Reaalkooli
1928.a. algul alustas õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, sama aasta sügisel läks üle arstiteaduskonna äsjaavatud kehakultuuriosakonda mille lõpetas 1932.a. kergejõustiku erialal.
Naasnuna 1968.a. Eestisse, jäi pensionile. Vaatamata halvenenud tervisele ei suutnud ta kaua tegevuseta olla. Võttis ühendust frateritega Eestis ja välismaal. Aitas taastada korporatsiooni tegevust Eestis täites alates 1989.a. vanamehe ja mag. cantandi ülesandeid, hiljem oli Vilistlaskogu abiesimeheks. Korraldas rebaskolleegiume, referaadiõhtuid, kommersse ja suvepäevi, esindas Vilistlaskogu suhetes teiste akadeemiliste organisatsioonidega. 1993.a. veebruaris valiti Helsingi Ülikooli Savo osakonna auliikmeks.

Ärialane karjäär:
1927.a. peale Tallinna Reaalkooli lõpetamist töötas Kehakultuuri Sihtkapitali Valitsuse
spordiinstruktorina
1932.a., peale Tartu Ülikooli lõpetamist töötas Tartu Õpetajate Seminasris ja Tartu V Keskoolis ( ? ) kehalise kasvatuse õpetajana
1933.a. asus tööle Tõrva Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse ja riigikaitse õpetajana
1934.a. abiellus Tartus Salme Rässaga ( korp! Filiae Patriae )
Viibis ajakirjanikuna 1928.a. Amsterdami ja 1936.a. Berliini olümpiamängudel
1974-1980.a. töötas Eesti Tarbijate Koperatiivide Vabariikliku Liidu ( ETKVL ) Tootmiskoondises " Kooperaator " vanemlaohoidjana

Riigiteenistus ja sõjaväeline karjäär:
1933.a. lõpetas Aspirantide kursuse jalaväelipniku auastmes
1941.a. mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, teenis VII piirikaitse rügemendis ja omas sõjaväelisi aumärke
Arreteeriti Riikliku Julgeoleku organite poolt 1.augustil 1945.a. Tartus. Erinõupidamise
( " Troika " ) otsusega 22. aprillist 1946.a. karistati Vene NFSV kriminaalkoodeksi paragraf 58 lõige (1) p.(a) järgi 8-aastase vabadusekaotusega. Aastail 1945-1953 viibis Komi ANSV-s Vorkuta vangilaagrites. Töötas Vorkuta spordikooli õppeala juhatajana.
Täielikult rehabiliteeritud 16. jaanuaril 1991.a. vastavalt ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadusele " Kohtuväliselt represseritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimisest "

Huvialad:
Filateelia, sport peotants, poliitika
Osales kohtunikuna kergejõustiku-, suusa- jm. võistlustel, viimati I Balti Mere Mängudel 1993.a. kevadel Tallinnas.


vil! Felix Roose

Sünd. 12.04.1908 Tartu
Surn. 04.10.1974 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1928. aastal
BA. ajalugu, Tartu Ülikool, 1940

1928-1940 TÜ, ajalugu
1936-1940 töötas EV haridusministeeriumis noorsootöö sekretärina.

II maailmasõjas oli mobiliseerituna Tšerbakuli tööpataljonis ja seejärel Eesti Laskurkorpuses ajalookroonikuna.
Pärast sõda kogus Suure Isamaasõja Ajaloo Eest NSV Vabariikliku Komisjoni liikmena materjali sakslaste poolt ajaloolistele mälestusmärkidele tehtud kahjude kohta ja võttis osa esimese Eesti Kaardiväe Laskurkorpuse võitlusteed käsitleva üldistava teose koostamisest.

1950. aastal vangistati KGB poolt ning mõisteti 25+5 aastat vangistust, kust vabanes 1955. aastal.

Töötas Eesti NSV Haridusministeeriumis ja Rahva Kunstilise Iseteegvuse Keskmajas.
Hiljem oli ajakirja "ENSV TA Toimetised" ühiskonnateaduste seeria vanemtoimetajana.

Maetud Tallinnas Pärnamäe kalmistule

Aleksander Rähkvil! Aleksander Rähk

Sünd. 11.08.1905 Tartu
Surn. 26.02.1980 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1927. aastal
majandus, Tartu Ülikool, 1934

1934-1940 Riigikontrolli ametnik
1945-1950 Rahandusministeeriumi ametnik
1950-1976 tehase "Estoplast" ökonomist

Maetud 01.03.1980.a. Tallinna Metsakalmistule

Verner Tammarub!vil! Verner Johannes Tammaru

Muud nimed: a-ni 38 Zirnask

Sünd. 07.07.1909 Räpina v., Võrumaa
Surn. 08.07.1941 Tartu, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1928. aastal

1928.a. II semestril astus Tartu Ülikooli usuteaduskonda

Raamatupidaja Tartus
1941. a. arreteeriti, mõrvati Tartu vanglas

Ernst Tiitsmannvil! Ernst Tiitsmann

Muud nimed: Tiitsmaa

Sünd. 26.06.1910 Tallinn
Surn. 15.10.1980 Augsburg, Saksamaa

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1928. aastal
majandus, Tartu Ülikool, 1933

Tööstur Tallinnas
1944 Saksamaale

Anton Truubergvil! Anton Truuberg

Muud nimed: Treuberk

Sünd. 21.04.1910 Vergi k., Vihula v., Virumaa
Surn. 28.02.1996 Bromma, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 1928. aastal
BA. majandus, Tartu Ülikool, 1932

Abikaasa: Anu; isa: Julius (kapten, laevaomanik); ema: Elvine (n. Loosberg); õde: Ellen

1928-1932* TÜ, majandus
1933-1936* TÜ, õigusteadus

Eesti Maapanga ametnik
A-st 1936 Inkapöölide ja Nerbergide laevakompanii asjaajaja, hiljem direktor
1944 Rootsi
laevareeder

Eesti Laevaomanike Koondis (Rootsi), liige
Eesti Merenduse Ajaloo Selts, liige

Elmar Tõldseppvil! Elmar Tõldsepp

Sünd. 17.04.1908 Avinurme, Tartumaa
Surn. 10.12.1983 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1928. aastal
cand. usuteadus, Tartu Ülikool, 1936

Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1928. aastal.
1928-1936 TÜ, usuteadus
1936- TÜ, usuteadus

20.10.1937 ordineeriti Tallinna Toomkirikus
1937-1940 Kaarma koguduse õpetaja
1940-1941 Kiviõli Peetri koguduse õpetaja k.t ja Narva-Jaani koguduse organiseerija ja õpetaja k.t
1941-1944 Viljandi Jaani koguduse õpetaja

1944 põgenes Rootsi.

1945-1948 EELK Kesk-Rootsi piirkonna õpetaja
1948-1981 Rootsi kiriku teenistuses
1973-1983 EELK Gotlandi ja Norrköpingi koguduste õpetaja
1981-1983 Rootsi praost
1982-1983 konsistooriumi assessor

Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 25.10.1939

Harald Viirsaluvil! Harald Viirsalu

Muud nimed: kuni 1935 Veidenbaum

Sünd. 26.04.1900 Küti v., Virumaa
Surn. 13.06.1982 Lund, Rootsi

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Paide Gümnaasiumi 1923. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1935

1924 nooremleitnant, 3. suurtükiväerügement
1926 leitnant, 3. diviis, suurtükivägi
1932 kapten, Tartu Kaitseväeringkonna ülema asutis
1940 major, Sõjaministeerium, Juriskonsultuur

Kaadriohvitser,
Teenistus:
Tartu Kaitseväeringkonna ülema asutis
1934 Tartu kaitseringkonna staap
1395 Kaitseministeeriumi juriskonsultuur

Saksa armees
1944 Rootsi
arveametnik firmas "Åkerlund & Rausing AB"