korp! Fraternitas Estica

Coetus 1927/1928

Herbert Aamiseppvil! Herbert Friedrich Aamisepp

Muud nimed: Amisepp

Sünd. 08.02.1908 Tallinn
Surn. 20.05.1942 Solikamsk, Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1927. aastal

AAMISEPP, Herbert-Friedrich, Jaan, s. 08.02.08 Tallinn, keskh., kudumistöökoja meister, arr. 11.02.41 Tallinn, Väike-Ameerika 22-6, trib. 04.06.41 §17-58-1a, 10a.; Molotovi obl. Ussollag Solikamsk, surn. kinnip-k. 22.05.42. Soome põgenemise organiseerimine.

Ilmar Andersonvil! Ilmar Anderson

Sünd. 09.08.1909 Viljandi
Surn. 19.11.1997 Malmö, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1927. aastal
BSc. agronoomia, Helsingi Ülikool, 1934
BSc. agronoomia, Tartu Ülikool, 1937

1927-1933 Tartu Ülikool, agronoomia
1933-1934 Helsingi Ülikool, agronoomia
1937 lõpetas TÜ agronoomia

1932-1940 Põllutöökoja ametnik, ajakirja "Piimandus" toimetaja
1944 Rootsi
Töötas Rootsi Piimaühistute Keskliidu laboris

Jaan Jaagundvil! Jaan Jaagund

Muud nimed: Jagund

Sünd. 09.02.1898 Räpina v., Võrumaa
Surn. 21.05.1970 Chicago, USA

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži 1926. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1928

1926 Tallinna RÜS Erakolledž
1926-1928 TÜ, õigusteadus

Kaadriohvitser, 1940 major
Saksa armees II maailmasõjas
1944 Saksamaale
1949 USAsse

Kotkaristi IV klassi teenetemärk 17.02.1936

Harald Kaarnavil! Harald Eduard Kaarna

Sünd. 19.09.1903 Rõngu v., Tartumaa
Surn. 17.06.1993 Keighley, Inglismaa

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1926. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1932

1926-1932* TÜ, õigusteadus
1932-1935 Tartu-Võru rahukogu kohtuameti kandidaat
1935-1944 Tallinna linnavalitsuse sekretär
1944 Saksamaale
1948 Inglismaale

Karl Koordtvil! Karl Robert Koordt

Sünd. 25.06.1909 Tartu
Surn. Kanada

Haridustee:
Lõpetas Tartu Eksamikomisjoni 1927. aastal

1938 TTÜ orgaanilise keemia labori nooremassistent
1944 Saksamaale, hiljem Kanadasse

Elmar Laamanksv! Elmar Reinhold Laaman

Sünd. 12.02.1906 Viljandi
Surn. 24.05.1942 Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1927. aastal

1927-1930, 1935-, 1940- TÜ, majandus
1932-1934 õppis Tšehhoslovakkias tekstiili eriala
1937 ASi "Viljandi linavabrik" esindaja Tallinnas

keskharidus., kammivabriku ametnik, arr. 16.01.41 Tartu, Tähtvere 20-5, trib. 04.06.41 §19-58-1a, 10a, surn. kinnip-k. 24.05.42. Soome põgenemise kavatsus. Avaldatud uuesti. [11500-E]

Aleksander Oolovil! Aleksander Oolo

Muud nimed: Ohlo

Sünd. 13.08.1906 Juuru v., Harjumaa
Surn. 07.07.1992 São Paulo, Brasiilia

Haridustee:
Lõpetas Tallinna J. Kirsipuu Ühisgümnaasiumi 1926. aastal
dipl. veterinaarmeditsiin, Tartu Ülikool, 1940

Sündisin 13. augustil 1906 Härgla mõisas Juuru vallas, Harjumaa, kus isa oli meiereiks.
Lõpetasin J. Kirsipuu Eragümnaasiumi 1926. aastal.
Teenisin sundaega kaitseväes lõpetades Sõjakooli inseneriväe aspirantide klassi kursuse "G" alal. Ülendatud lipnikuks 2. veebruaril 1934.
Lõpetasin Tartu Ülikooli Loomaarstiteaduskonna 16. juunil 1940.
Olen abielus ja kahe tütre isa.
Kuulun Fraternitas Estica perre coetus 1927/28.
Asusin Venezuelasse 1947. aastal.

TEENISTUSKÄIK:
Alates 1940. aastast kuni 1944 olin Tartu Ülikooli Loomaarstiteaduskonna Loomataudi ja Eribakterioloogia Instituudi ja hiljem Looma Haavakliiniku vanem assistent.

Alates 1948. aastast kuni praeguseni olen Venezuela Tervishoiu ja Hoolekande Ministeeriumi teenistuses loomaarstina loomse päritoluga toitainete kontrolli alal.

AUMÄRK:
"Orden Francisco de Miranda" kolmas klass, saadud teenete eest oma tööalal.

HUVIALAD:
Fotografeerimine, filmimine, orhideede kasvatamine ja viimasel ajal puuvoolimine.

San Felipe, 28. oktoobril 1974
Aleksander Oolo

Nicolai Paldrockvil! Nicolai Alois Harald Paldrock

Sünd. 17.10.1896 Tallinn
Surn. 1951

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži 1927. aastal
majandus, Tartu Ülikool, 1935

Eesti NSV Teataja lisa nr. 1 31.12.1951 Teadmata kadunuks ja surnuks tunnistamised:
Nikolai-Alois-Harald Paldrock, sünd. 17. oktoobril 1896 Tallinnas, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel,
Lõhmuse tän. 5—1, on Tallinn-Nõmme rajooni Rahvakohtu määruse alusel 30. märtsil 1951 tunnistatud
surnuks. Kohtumääruse ärakiri on välja antud Nikolai Paldrock’! abikaasale.

Harald Parisvil! Harald Paris

Muud nimed: Parris

Sünd. 11.05.1909 Tartu
Surn. 25.10.1978 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1927. aastal
dipl. rohuteadus, Tartu Ülikool, 1936

1927-28 TÜ, keemia
1929 TÜ, majandus
1929-30 TÜ, loodusteadused
1930-1936* TÜ, farmaatsia
Oli konvendis 2-3 semestrit mag.cantandi

ASi "Proviisor J. Lill" keemik, Tallinna Keemia ja Farmaatsiatehase proviisor
1941 küüditati
1957 Eestis tagasi

Maetud 28.10.1978. a. Tallinnas Liiva kalmistule

Nikolai Roostfeldtvil! Nikolai Evald Roostfeldt

Muud nimed: Rostfeldt

Sünd. 20.04.1905 Jamburg, Venemaa
Surn. 13.07.1985 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Narva 1. Gümnaasiumi 1925. aastal

1925-1927 ajateenistus Eesti Kaitseväes
1927-1931- TÜ, agronoomia
1933-1941 keemiatehase "Eesti Destillaat" ökonomist ja majandusosakonna juhataja
1941-1944 Eesti Omavalitsuse Sotsiaaldirektooriumi Tööosakonna inspektor ohutustehnika alal
1944-1951 NSVL Tekstiilitööliste Ametiühingute Keskkomitee tehniline inspektor ohutustehnika alal
1951-1975 tekstiilivabriku "Punane Koit" leiutus-ratsionaliseerimisala vaneminsener, kuni 1959 kohakaaslusega ka ohutustehnika insener alates 1975 pensionil

Maetud 18.07.1985.a. Tallinnas Liiva kalmistule

Johannes Saulvil! Johannes Saul

Sünd. 24.02.1908 Vara v., Tartumaa
Surn. 06.12.1983 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Tartu Eksamikomisjoni 1927. aastal
BSc. metsandus, Tartu Ülikool, 1940

1927-35-, 1940* TÜ, metsandus
1936- Põllumajandusministeeriumi metsakorralduse büroo ametnik, hiljem ASi "Eesti Metsatööstus" ametnik Pärnus
1938 Londonis
1944 Rootsi, ASi "Merca" ametnik

Arnold Savivil! Arnold Nikolai Savi

Sünd. 28.05.1904 Narva
Surn. 09.08.1965 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Narva 1. Gümnaasiumi 1924. aastal

1924-1927 TÜ, kaubandus
1927-1929 TÜ, farmaatsia

Äriomanik Narvas (rohu- ja värvikauplus)

Maetud 14.08.1965.a. Tallinnas Rahumäe kalmistule