korp! Fraternitas Estica

Coetus 1920/1921

Elmar Aavikovil! Elmar Fernando Aaviko

Muud nimed: Aviko, Haviko

Sünd. 20.07.1899 Tallinn
Surn. 11.03.1981 Stockholm, Rootsi

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Narva 1. Gümnaasiumi 1920. aastal

Oli 1943 Eesti julgeolekupolitsei B-IV abiassistent.

Johan Anveltvil! Johan Anvelt

Muud nimed: Juhan

Sünd. 25.05.1900 Tallinn
Surn. 16.10.1969 Chicago, USA

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1918. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1926

1918 Tartu Ülikool, meditsiin
1920 lipnik
1921 alamleitnant, 2. Suurtükiväepolk
1921-1922 Tartu Ülikool, metsandus
1922-1926 Tartu Ülikool, õigusteadus
1925 leitnant, 2. diviis, suurtükivägi
1927-1933 Sõja-ringkonnakohtu kohtuameti kandidaat
1931 kapten, Sõjaringkonnakohus
1933-1934 käsundusohvitser
1934-1935 Kaitseministeeriumi juriskonsuldi abi kohusetäitja
1935-1940 Sõja-ringkonnakohtu liige
1936 major, Sõjaringkonnakohus
1940 kolonelleitnant, Sõjaväe kõrgema kohtu alatine liige
1940 kolonel, Sõjaväeprokurör
1941 Tallinna abilinnapea ja linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja
1944 Tallinna linnapea
Saksa armees
1944 Saksamaale
1949 USAsse

Kotkaristi IV klassi teenetemärk 24.02.1938

Julius Borkvellvil! Julius Albert Borkvell

Sünd. 19.01.1890 Võsu, Palmse v., Virumaa
Surn. 14.07.1963 Tallinn, Eesti

Osalenud Vabadussõjas. Vabadusristi I/3

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Aleksandri Gümnaasiumi 1915. aastal
BSc. matemaatika c. l., Peterburi Ülikool, 1917
BSc. matemaatika, Tartu Ülikool, 1922
MSc. matemaatika, Tartu Ülikool, 1922
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1929
cand. matemaatika, Tartu Ülikool, 1946

1910-1914 koduõpetaja Tallinnas ja Peterburis
1914-1917 laevamehaanikute kursuste lektor Peterburis
1917-1918 õpingud Peterhofi lipnikute koolis ja Peterburi Wladimiri sõjakoolis
1918-1920 osales Vabadussõjas, mereväe koosseisuosakonna ülem
1922-1928 Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuse letor ja Sõjaväe Kõrgema Sõjakooli dotsent
1928-1931 Narva 1. gümnaasiumi direktor
1931-1936 Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi Koolide Valitsuse abidirektor ja direktor
1936-1952 Tallinna Tehnikaülikooli (hiljem Tallinna Polütehniline Instituut) matemaatika dotsent ja professor (1939)
1952-1960 Ed. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika kateedri juhataja, professor
Alates 1960 pensionil
1939 omistati professori nimetus
Tema sulest on ilmunud õpikuid kesk- ja kõrgkoolidele matemaatika, algebra ja trigonomeetria alalt.

Valgetähe III klassi teenetemärk 19.01.1940
Eesti Punase Risti mälestusmärk I järgu II aste 20.02.1936
Eesti Punase Risti II järgu I astme teenetemärk 20.02.1933
Eesti Punase Risti II järgu II astme teenetemärk 18.02.1931
Vabadusristi I liik 3. järk 18.05.1920

Maetud Tallinna Metsakalmistule 17.07.1963.a.

Adolf Danielvil! Adolf Willem Daniel

Muud nimed: Villem, Wilhelm

Sünd. 19.01.1896 Võru
Surn. 04.08.1963 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi 1915. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1924

Maetud Tallinna Metsakalmistule 07.08.1963.a.

1915 Tartu Aleksandri Gümnaasium
1915-1918 TÜ, õigusteadus
1920-1923 TÜ, kaubandus
1923-1924* TÜ, õigusteadus

võttis osa I maailmasõjast ja Vabadussõjast
1924-1925 vandeadvokaadi abi Võrus
1925-1934 sisemin. ametnik ja Tallinn peatolliameti salakauba toimkonna juhataja Tallinnas
1934-1935 vandeadvokaat Tallinnas
1935-1937 maksudevalitsuse lisamaksuinspektor
1937-1938 majandusministri nõunik
1938-1940 õiguskantsleri nõunik ja asetäitja
1937- ASi "Eesti Fosforiit" nõukogu liige
1941 mob. Nõuk. armeesse
1945 Eestis tagasi
Hiljem advokaat Tallinnas
Koostanud maksu ja tolliseadusi

1938 Valgetähe III klassi teenetemärk

Endel Jürmanvil! Endel Erich Jürman

Muud nimed: Jürmann, Jürma

Sünd. 16.03.1902 Meeri v., Tartumaa
Surn. 12.10.1943 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1920. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1924

1925-1928 vandeadvokaadi J. Aronsoni abi Tallinnas
1928 arvati advokatuurist välja.
1930ndail Pikalaenu Panga likvideerimisametnik.

Maetud Tallinnas Rahumäe kalmistule

Viktor Kresselvil! Viktor Kressel

Sünd. 01.06.1901 Tallinn
Surn. 09.03.1944 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1918. aastal
kaubandusteadus, Tartu Ülikool, 1926

Hukkus õhurünnaku ajal

vil! Adalbert Kurruk

Sünd. 04.11.1880 Tartu
Surn. 16.05.1934 Tartu, Eesti

Haridustee:
cand. kaubandusteadus, Tartu Ülikool

Tartumaa Panga direktor ja linakaupmees

Nikolai Küttvil! Nikolai Kütt

Sünd. 12.03.1900 Aaspere v., Virumaa
Surn. 20.04.1973 New York, USA

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1920. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1924

1924 Rakvere-Paide rahukogu ametnik
1925-1928 kohtuameti kandidaat, kohtuniku kt Paides ja Rakveres
1928-1933 vandeadvokaadi Mägi abi,
1933-1940 vandeadvokaat Rakveres.
1944 Saksamaale ja sealt edasi Ameerikasse.

Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk 24.02.1938

ksv! Artur Voldemar Leiberg

Sünd. 26.12.1901 Rakvere
Surn. 15.01.1939 Rakvere

Haridustee:
Lõpetas Rakvere poeglaste Gümnaasiumi 1920. aastal

südamerabandus

Artur Leppvil! Artur Lepp

Sünd. 19.12.1900 Küti v., Virumaa
Surn. 06.05.1979 Stockholm, Rootsi

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1920. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1927

Doktor Artur Lepp'a manalasse varisemisega on eesti arstide hulgast lahkunud üks kauaaegse praktikaga vilunumaid kirurge. Nii kodumaal kui ka eriti Põhja-Rootsis on hulgaliselt tänulikke patsiente, keda tema on abistanud oma kompetentse kutseoskusega.

Artur Lepp sündis 19. detsembril 1900. aastal Kaeraveres Virumaal. Lõpetanud Rakvere Poeglaste Gümnaaasiumi alustas ta peale Vabadussõda - millest ta aktiivselt osa võttis - sõjaväest demobiliseerimise järele õpinguid Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis arstiteaduse osakonnas. Peale ülikooli lõpetamist 1927. aastal asus ta oma esimesele töökohale arstina Martnasse ja siirdus sealt 1930. aastast Suure-Kõpusse. 1935-1939 töötas ta kirurgina Viljandi haiglas. 1939-1944 aastatel tegutses Kärdla linna haigla juhatajana.

Artur Lepp abiellus 1940. aastal Helmi Villmesiga (s. Karu). Sellest abielust sündisid neile pojad Jüri ja Jaan.

25. septembril 1944. aastal õnnestus Artur Lepal koos perekonnaga siirduda poliitiliste põgenikena Rootsi. Peale lühikest põgenikelaagris viibimise aega alustas ta tegevust oma kutsealal. Algul laagriarstina Sundsvallis ja juba järgmisel aastal (1945-1946) kirurgina Kalixi Laatsaretis. Töötas aastatel 1946-1951 käitisarstina Riiklike Veejõujaamade ehitustel Porjus-Harsprånget'is. Aastatel 1951-1955 kirurgina Svegi Laatsaretis ja piirkonnaarstina Söderköpingis, Vilhelminas ja Särnas. Ta oli 1955. aastast kuni pensionile minekuni 1964 jaoskonnaarstiks Hörneforsis Västerbottenis. Järgmised kümme aastat töötas ta eraarstina Tyresö's, kuhu ta juba kümmekond aastat varem oli omale kodu asutanud.

Oma intensiivse kutsetegevuse kõrval jätkus tal aega seltskondlikust elust osavõtmiseks, kuigi tema elutee oli enamasti kulgenud väljaspool suuremaid keskusi.

Kadunut jäävad leinama poeg Jüri Pariisis, kasutütar Maret Rootsis ja teised sugulased, laialdane sõprade ring ning koporatsioon Fraternitas Estica, kuhu ta kuulus 1920. aastast alates.

Konstantin Linnamägiksv! Konstantin Georg Aleksander Linnamägi

Sünd. 21.12.1899 Narva
Surn. 31.01.1922 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Vene PEGi 1919. aastal
stud. õigusteadus, Tartu Ülikool

1922 Üliõpilasleht nr 1, 15.02.1922

31. jaanuaril s. a. suri südame nõrkusesse peale infulentsa põdemist korp. Fraternitas Estica tegevliige stud. jur. Konstantin Linnamägi.

K. Linnamägi sündis 9. detsembril (v. st) 1899. a. Narvas. Seitsme aastasena asudes vanematega Tallinna sai seal alghariduse. Keskkoolis käis Tallinna Peetri reaalkoolis ja Nikolai gümnaasiumis. Peale viimase Venemaale evakueerimist jätkas õppimist Narva gümnaasiumis, mille 1918. a. kevadel lõpetas. Peale sakslaste maale tulemist asus Peterburisse elama, kust ta sama aasta suvel Eestisse tagasi tuli. Vabaduse sõjast võttis K. L. algusest saadik osa, millest ta ise järgmist jutustas:

Novembrikuu 1918. a., kui punased Eestisse tungisid, astusin vabatahtlikult sõjaväkke, kui kaitseliitlane ja olin 4-as, pärast 5-das jalaväe polgus. Kui meie väed Jõhvi maha olid jätnud, sõitsin Tallinna ja detsembri algul astusin teenistusse kooliõpilaste roodu. 15-mal dets. 1918. a. lahkusin sealt ja läksin I. Tallinna löögi pataljoni. 26-mal detsembril sõitsime liinile, kus meid kindral Tõnisson soomusrong nr. 2. peäle dessandiks määras. Sellest saadik teenisin soomusrong nr. 2. peal ja võtsin osa Tapa, Rakvere, Tartu, Valga, Petseri ja Irboska äravõtmisest. Aprillikuus 1919. a. astusin E. V. sõjakooli. 5. oktoobril s. a. ülendati mind suurtükiväe lipnikuks ja määrati teenistusse kindluse batareisse nr. 2, kus kuni juunikuuni 1920. a. Irboska frondil teenisin. 3. juulil määrati mind 3-da väljasuurtükiväe divisjoni Viljandi ja sealt 15. juulil Tallinna suurtükiväe alamohvitseride kooli. Minu raporti peale sain 16. sept. 1920. a. sõjaväest vabastatud ja siis astusin 23. sept. Tartu ülikooli õigusteaduse osakonda.

K. L. võitis oma heasüdamlikkusega ja otsekohesusega kõikide sümpaatia, kellega kokku puutus. Veel rohkem aga võitis ta oma ülevoolava temperamendiga, millega ühendatud olid mitte väiksed muusikalised anded. Tema rahutus hinges, mis esimesele pealiskaudselt vaatlejale vast vähe ütles, oli küllalt tõsist ja intensiivset püüet omale kindlalt ülesseatud selgele eesmärgile jõuda. Suured lootused, mis K. L. oma elutungiga lähedalolijates äratas, lõpetas kõikidele ootamata halastamata surm, jättes ainult temast kõige paremaid unustamata mälestusi.

Oskar Luhavil! Oskar Friedrich Karl Luha

Sünd. 13.01.1895 Rõuge mõis, Võrumaa
Surn. 20.09.1959 Geislingen, Saksamaa

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi 1915. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1930

1915-1918, 1920-1930* TÜ, õigusteadus
1915-1918 Vene armees
1918-1920 Vabadussõjas
1918 lipnik -> alamleitnant, 1. Eesti suurtükiväebrigaad
1920 leitnant, 1. Suurtükiväepolk
1927 Kaitseliidu Tartu maleva teenistusse arvamine
1944 Saksamaale

Aleksander Luigvil! Aleksander Hermann Luig

Sünd. 27.06.1901 Aaspere v., Virumaa
Surn. 14.08.1959 Saksamaa

Haridustee:
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1926

1929 arst Muhumaal
1940 Vaivara jaoskonna arst
Lahkus Saksamaale

Johannes Raudavavil! Johannes Raudava

Muud nimed: s. Rosenfeldt

Sünd. 30.10.1894 Tallinn
Surn. 05.04.1944 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1916. aastal
BA. majandus, Tartu Ülikool, 1928

1920-1928* TÜ, majandus

Võttis osa I maailmasõjast mobiliseerituna. Lõpetas Pauli sõjakooli ja oli 1917.a.
Galiitsia rindel.Opteerus Eestisse 1920.a. ( ? )
1912-1915 ASi "Dvigatel" arveametnik
1915-1921 Vene Talurahva Põllupanga Tallinna osakonna arveametnik
1921-1928 Eesti Panga laenude osakonna ametnik
1928-1933 Eesti Panga konto-korrentoosakonna ja välisosakonna juhataja
1933-1940 Eesti Panga juhatuse liige, Eesti Panga direktor
1941-1943 Eesti Panga direktor
1943-1944 Eesti Peapanga direktor olles samal ajal ka Eesti Majanduskoja
pangandusala juhatajaks

Viibis 1936.a. Garmis-Partenkircheni Talolümpiamängudel. Kandis avapidustustel
Eesti delegatsiooni lippu

Johan Rosenbergvil! Johan Rosenberg

Sünd. 23.08.1866 Vaalu v., Tartumaa
Surn. 20.12.1942 Lääne-Virumaa, Eesti

Haridustee:
rohuteadus

Õppis Moskva Ülikoolis proviisoriks 1895
Rohuteadlaste Koja liige 1938?

Maetud Viru-Jaagupi kalmistule.

Valentin Savivil! Valentin Roland Savi

Muud nimed: Savvi

Sünd. 01.05.1902 Narva
Surn. 13.11.1958 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Narva 1. Gümnaasiumi 1920. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1926
cand. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1949

1926-1927 jaoskonnaarst Hiiumaal Kärdlas
1927-1928 täiendas end Freiburgi ja Zürichi ülikoolides
1928-1932 TÜ silmakliiniku assistent
1932-1935 Kuressaare linnaarst
1935-1941 Tallinna Teedeministeeriumi Raudteevalitsuse tervishoiuameti Tallinna polikliiniku silmaarst
1941 NLi tagalasse
1941-1942 arst Sverdlovski oblastis ja Tšeljabinskis
1943 Nõukogude armees
1944 eesti velskrite ja ämmaemandate kooli direktor Tambovis
1945-1950 TÜ oftalmoloogia kateedri juhataja ja TÜ silmakliiniku peaarst
1950-1958 TÜ otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kateedri dotsent
1951-1958 Tartu Kliinilise Haigla silmaosakonna juhataja
Töid silmahaiguste alalt

Maetud 16.11.1958. a. Tallinna Rahumäe kalmistule

Kaarel Silverevil! Kaarel Silvere

Muud nimed: Karl Silbergleich

Sünd. 17.05.1900 Tartu
Surn. 09.05.1968 USA

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1920. aastal
kaubandusteadus, Tartu Ülikool, 1926

Eesti Panga ametnik Tallinnas ja Pärnus
1939 Pärnu osakonna abijuhataja
1944 Saksamaale
1949 USAsse

Korp! Fraternitas Estica kuldmärk

August Undritsvil! August Undrits

Sünd. 28.05.1884 Loodi v., Viljandimaa
Surn. 04.09.1970 Osnabrück, Saksamaa

Haridustee:
Lõpetas Tartu Reaalkooli 1903. aastal
cand. metsandus, Eheswalde metsaakadeemia (SAksamaa), 1907

1903-1907 Eheswalde metsaakadeemia Saksamaal

Pärast lõpetamist töötas algul Karksi mõisa metsaülema, tuntud metsateadlase Korneliuse abina, hiljem Balti Metsakultuuribüroo metsahindajana ja metsaülemana erametsamajandites.
Seejärel oli ta metsaülemaks Lilienbachi ja Emilino mõisades ning hiljem Lätimaal Volmari maakonnas Dikli ja veel teistes mõisade metsaülemaks.

Seal tabas teda ka Vene revolutsioon. Kommunistide poolt surmamõistetuna õnnestus tal põgeneda kuulirahe all surmaotsuse täitmisel Strenći metsas jaanuaris 1918.

Eesti Vabariigi metsateenistusseastus A. Undrits jaanuaris 1919 ning võttis osa ka Tartu rahukonverentsist metsanduseksperdina.

1920-1925 Harju-, Lääne- ja ajutiselt ka Järvamaa metsaülemaks
1926-1940 Ida- ja Lääne-Harju-, pärast Viimsi metsaülem ja siis Tallinna metskonna revident-metsaülem ja Tallinna Riigimetskonna ülem.

1941. aastal asus ta kogu perega ümber Saksamaale. Pärast Eesti vallutamist sakslaste poolt, töötas ta kuni 1943 Riigimetsade Valitsuses nõunikuna, kuni pidi sakslaste survel lahkuma tagasi Saksamaale.

Saksamaal töötas Preisimaal Tillowitzi metskonnas ning 1944-1947 Osnabrücki riigimetsa ülemana kuni pensionile minekuni.

Eesti Metsaülemate Ühingu asutajaliige
Akadeemilise Metsaseltsi eluaegne liige
Tallinna Jahimeeste Seltsi asutajaliige
Toom-Kaarli koguduse nõukogu liige
Kaitseliidu Maleva Suurupi Merekindluse divisjoni majanduspealik

Eesti Punase Risti II järgu I astme teenetemärk 24.02.1935

Korporatsiooniga liitus A. Undrits vilistlasena 1920. aastal

Lapsed:
poeg - Kurt, sünd. 1913, c. 1936/1937
poeg - Udo, sünd. 1919, c. 1938/1939

Leopold Undvavil! Leopold Richard Undva

Muud nimed: Leho Uhlberg

Sünd. 12.11.1896 Undla v., Virumaa
Surn. 19.10.1971 Viljandi, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1918. aastal

Astus 1920.a. Tartu Ülikooli õigusteaduskonda

1920-30ndatel Tallinna 6. maksuameti (a-st 1932 Tallinna-Harju 6. jaoskond) abimaksuinspektor tulu- ja ärimaksu alal. Viru-Järva maksuinspektor Rakveres.
1943 vangistati Saksa võimude poolt

Aleksander Vahtervil! Aleksander Vahter

Sünd. 18.04.1900 Mäo v., Järvamaa
Surn. 06.01.1958 New York, USA

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1920. aastal

1920 astus Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonda
Oli eesti filatelist ja postiametnik.

Õppis 1920–1925 Tartu Ülikoolis agronoomiat, Fraternitas Estica vilistlane.

Osales Vabadussõjas, 1944 põgenes Saksamaale, 1949 siirdus USA-sse.

24. veebruaril 1948 laskis ta Augsburg-Hochfeldi põgenikelaagri postkontori ülemana käibele põgenikelaagri postmargid.

ksv! Boris Weidenbaum

Sünd. 17.08.1901 Küti v., Virumaa
Surn. 25.01.1926 Tallinn, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1920. aastal
stud. matemaatika, Tartu Ülikool

Tallinna Kaarli Koguduse EÜG ja Tallinna 1. Tütarlastegümnaasiumi õpetaja