korp! Fraternitas Estica

Coetus 1918/1919

Heinrich Andressonvil! Heinrich Voldemar Andresson

Muud nimed: Anderson

Sünd. 19.03.1896 Tallinn
Surn. 26.11.1958 Pärnu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Aleksandri Gümnaasiumi 1914. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1922

1922- Tori jaoskonnaarst

Riho Kesamaavil! Riho Kesamaa

Muud nimed: s. Richard Kleesmann

Sünd. 26.06.1898 Tallinn
Surn. 07.01.1963 Tallinn, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1918. aastal
MD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1924

1919-1924* TÜ, arstiteadus

1920-1940ndatel närvi-, naiste- ja lastehaiguste arst ning kooliarst Tallinnas
Tallinna 3. ambulatooriumi juhataja ja tööbörsi usaldusarst

ksv! Johannes Kirsipuu

Sünd. 14.12.1899 Venemaa
Surn. 06.07.1937 Tartu, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1918. aastal

vil! Harry Johannes Kommusaar

Sünd. 15.05.1898 Võtikvere v., Tartumaa
Surn.

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi 1917. aastal
BSc. keemia, Tartu Ülikool, 1926
BSc. keemia c. l., Tartu Ülikool, 1936

Täiendas end Berliini ja Tampere ülikoolide juures. Tampere ülikooli õppejõud.

ksv! Hugo Lank

Sünd. 12.01.1898 Küti v., Virumaa
Surn. 06.01.1919 Rakvere, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
arstiteadus, Tartu Ülikool

Hukkus Vabadussõjas, mõrvati enamlaste poolt Rakveres

Ernst Leithammelvil! Ernst Friedrich Leithammel

Sünd. 23.09.1894 Kareda v., Järvamaa
Surn. 14.09.1955 Stockholm, Rootsi

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Kaluuga Poeglaste gümnaasiumi 1916. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1926

1918 TÜ, ajalugu-keeled
1920-1926* TÜ, õigusteadus

1915-1917 I maailmasõjas
1918-1920 Vabadussõjas
1921-1924 Sõjavägede Staabi 6. osakonna korraldusvalitsuse vanem käsundusohvitser
15. märts 1924 – kapten
1924-1927 Sõjanõukogu referent ja kodifikaator
1927- Kaitseministeeriumi juriskonsult ja kodifikatsioonikomisjoni esimees
1. oktoober 1928 – major
21. oktoober 1928 - kolonel
Ametikoht ning auaste säilisid ka aastal 1939.
1941 metsavendade juhte Harjumaal
1941-1944 Harju Omakaitse ülem
1944 Rootsi

Kotkaristi III klassi teenetemärk 20.02.1935
Eesti Punase Risti II järgu I astme teenetemärk 20.02.1933

Johannes Nymanvil! Johannes Nyman

Muud nimed: Nimann, Nieman

Sünd. 28.04.1893 Harku v., Harjumaa
Surn. 19.02.1966 Stockholm, Rootsi

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Odessa Õpperinkonna Eksamikomisjoni 1917. aastal

Eesti Vabadussõjas Tallinna Kooliõpilaste Pataljonis pataljoni adjutandina (koos E. Leithammeliga).

Samaaegu kooliõpetaja mitmetes koolides - Tallinna Reaalgümnaasium, Tartu Noorsookasvatuse Tütarlaste gümnaasiumis j.m.

Vabadussõja lõppedes õppinud Tartu Ülikoolis arstiteadus, hiljem õigusteadust.

1923. a. aprillis valitud Eesti Punase Risti Peavalitsuse direktoriks, millisel kohal töötas kuni 1940. a., millal meie okupatsiooni režiimi tõttu pidi sealt lahkuma. Eesti Punane Rist oli ta elutöö. Direktorina asutas ta 1931. a. ??vaks ning reorganiseeris selle abistamiseorganisatsiooni 1955 siin paguluseks, olles selle eesotsas esimehena kuni oma surmani.

1938. a. valiti Eesti Parlamenti - riigivolikogu liikmena.

Kodumaal Toompea Kaarli koguduse esimees. 1939. a. alates Eesti Ev. Luterliku kiriku konsistooriumis selle ilmaliku aksessorina - kuni surmani.

01.06.1942.a. määrati Eesti Rahva Ühisabi juhi abiks

Paguluses oli ta riigikoguliikmete grupi eestvedajaks ja esimeheks. 1945 valiti Eesti NMKÜ esimeheks. Alates 1956. a. Stockholmi meeskoori auliige.

Eesti Punase Risti mälestusmärk I järgu II aste 12.02.1934 (EPR direktor)
Eesti Punase Risti II järgu I astme teenetemärk 07.02.1929

Hans Parisvil! Hans Walther Paris

Muud nimed: Parris

Sünd. 02.06.1899 Tartu
Surn. 28.06.1941 Tallinn, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi 1918. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1925

Sündis majaomaniku pojana, õppis Tartu Aleksandri Gümnaasiumis ja astus 1918. a Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. Osales Vabadussõjas, ülendati 03.08.19 lipnikuks, 1920. a alamleitnandiks. Läks reservi novembris 1920, õppis seejärel TÜ õigusteaduskonnas, mille lõpetas 1925. aastal. Töötas 1922-1925 Tartu Metsakorralduses. Oli alates 1925 kohtunik Rakveres ja Tapal, 1927. a võeti uuesti tegevteenistusse ja tegutses kuni 1934. a Kaitseministeeriumi juriskonsuldi abina, alul leitnant, al 24.02.34 kapten. Oli 1934-1936 vandeadvokaat Tallinnas. Osales aktiivselt vapside liikumises, arreteeriti ja mõisteti 20 a vangistust. Vabanes amnestiaga 1938. a, seejärel vandeadvokaat Tallinnas. Rehabiliteeriti täielikult presidendi otsusega 20.06.40.

Arreteeriti jaanuaris 1941 Tallinnas (Estonia pst 27), mõisteti Pribovo sõjatribunalis §58-1a alusel 22.04.41 surma, otsus kinnitati NL Ülemkohtu Sõjakolleegiumis 16.05.41 ja ÜN Presiidiumis 02.06.41. Hukati 28.06.41 arvatavasti Tallinnas.

Oli seotud vapside liikumisega mille tõttu mitu korda arreteeriti. Heideti 1935 konvendist välja kui mässutegelane riigi vastu. Võeti 1938 tagasi vilistlaseks.

Elmar Pehapvil! Elmar Johannes Pehap

Sünd. 03.08.1894 Kastre v., Tartumaa
Surn. 20.01.1947 Elva, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1917. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1933

1923-1933* TÜ, õigusteadus
Töötas juristina Tartus, Mustlas ja Elvas
1933 notar Mustlas
1935 notar Elvas

Maetud Võnnu vanale kalmistule

Oskar Rafaelb!vil! Oskar Rafael

Muud nimed: s. Ravael

Sünd. 02.07.1897 Pihkva kub., Venemaa
Surn. 20.04.1936 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1918. aastal
agronoomia, Tartu Ülikool
õigusteadus, Tartu Ülikool

Esmaspäeval suri Tartus Eesti Panga Tartu osakonna ametnik Oskar Rafael 43. a. vanuses. Kadunu kannatas haiguse all juba aastaid ja vahepeal käis ta ena välismaalgi ravimas. Möödunud aasta 1. augustil ta lahkus ajutiselt ametist, et kosutada oma tervist.

Oskar Rafael võttis vabatahtlikuna osa Vabadussõjast ja kuni viimase ajani kuulus ta Kaitseliitu, olles ratsaeskadroni malevlaseks.

Lähematest perekonnaliikmetest jäävad teda leinama ema, abikaasa ja 9-aastane tütreke. Ent ka pangaametkond leinab teada kui sõbralikku ja kohusetruud ametikaaslast.

Postimees
21. aprill 1936

Maetud 22.04.1936 Tartus Pauluse kalmistule

Heinrich Rammulksv! Heinrich Aleksander Rammul

Sünd. 17.05.1898 Elistvere v., Tartumaa
Surn. 28.11.1919 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi
arstiteadus, Tartu Ülikool

Võttis osa Vabadussõjast lipnikuna 4. soomusrongi koosseisus. Sai raskest haavata ja suri 28.11.1919. a. III Tartu sõjaväehaiglas

Maetud 02.12.1919.a. Tartu Peetri vanale surnuaiale

Eerik Rannastub!vil! Eerik Rannastu

Muud nimed: s. Erich-Georg Gromulson

Sünd. 05.05.1899 Tallinn
Surn. 21.02.1956 Tallinn, Eesti

Osalenud Vabadussõjas. Vabadusristi II/3

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Reaalkooli 1916. aastal

VR II/3, nr 1872/21.02.1920
Laiaroopalise soomusrongi Nr 3 reamehele Erich Ernsti p. GROMULSON`ile, hinnates wahwust, mis Teie ülesnäitanud lahingutes 2-3 jaanuaril 1919 a. Raudoja kõrtsi ja Priske saeweski juures ja 22-23 jaanuaril 1919 a. Uderna ja Kirepi juures.

Sündis 05.05.(23.04.)1899 Tallinnas rätsepa peres. Õppis 1908-15 Tartu reaalkoolis ja 1915-16 Tallinna Peetri reaalkoolis, 1917 Tartu ülikooli loodus-, 1918 arsti- ja 1920-23 õigusteaduskonnas (ei lõpetanud).

Korp! Fraternitas Estica liige alates 1918. VS ajal alates 04.12.1918 vabatahtlikult Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjonis, arvati 21.12.1918 laiarööpmelise soomusrongi nr 3 1. rühma, maist 1919 1. Tallinna sõjaväehaigla velskrite kursustel, juunist 1919 Kopli sõjaväehaigla velsker. Osales lahingutes Punaarmee vastu Viru ja Pihkva rindel ning Lõuna-Eestis ja Lätimaal. Veebruarist 1920 5. piirikütipataljonis, septembrist 1920 2. jalaväepolgu töökomando velsker. Oktoobris 1920 vabastati teenistusest. EVL (Eesti Vabadussõjalaste Liit) ja VRVÜ (Vabaduse Risti Vendade Ühendus) Tallinna osak liige.

Nõukogude ajal töötasuarvestaja Tallinna vineeri- ja mööblivabrikus.
Suri 21.02.1956 Tallinnas. Maeti Tallinna Rahumäe kalmistule. Abikaasa Elfriede-Alice.

ksv! Aleksander Reimann

Sünd. 24.04.1898 Tartu
Surn. 17.07.1924 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi 1918. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool

Võttis osa Vabadussõjast vabatahtlikuna olles kõigepealt 2.jalaväepolgus. Seejärel asus õppima sõjakooli ja pärast selle lõpetamist teenis soomusrongil "Kapten Irw" vanemohvitserina, hiljem rooduülemaks. 1920. a. jätkas teenistust lennuväes.

Oli aktiivne üliõpilassportlane. Kaitses konvendi au Eesti üliõpilaste spordipäevadel 1921.a. septembris. Saavutas II koha 400 m jooksus ajaga 59 sek. ja III kohad kaugushüppes tulemusega 5.84 m ja 100 m jooksus ajaga 11.6 sek.

Hukkus lendurina.
Ärasaatmine konvendi ruumidest Lihaturg 7 Tartus. Maetud 20.07.1924.a. Pauluse kalmistule.

Walfried Reinthalvil! Walfried Oskar Aleksander Johann Reinthal

Muud nimed: Reintal

Sünd. 14.09.1898 Tallinn
Surn. 01.04.1982 Knoxville, USA

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Aleksandri Gümnaasiumi 1916. aastal
MD. arstiteadus
dipl. arstiteadus c. l., Tartu Ülikool, 1924

1918-1920 Vabadussõjas
1925 arst Tallinnas ja Abjas
1925-1926 arst Võrus
1926-1932 Võru emade ja laste nõuandepunkti juhataja ja Väimela põllutöökooli arst
1932-1934 Viljandi linnaarst ja laste hoolekandearst
1933-1934 Viljandi haiglate üldjuhataja
1934-1936 Paide linnaarst ja Järva Tiisikuse Vastu Võitlemise Seltsi tiisikushaigete nõuandla juhataja
1937- Sotsiaalministeeriumi tervishoiuinspektor
1944 lahkus Eestist
1949 USAsse
Oklahoma Ülikooli entomoloogia professor

Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 20.02.1939

Theodor Vinnalvil! Theodor Vinnal

Sünd. 25.08.1898 Karula v., Võrumaa
Surn. 12.10.1945 Saksamaa

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 1918. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1940

Riigikontrolli ametnik, hiljem notar Kuressaares.

1920 alamleitnant, 5. jalaväepolk
1934 leitnant, Kaitseliidu Tallinna malev
1940 kapten, Kaitseliidu Tallinna malev
1944 Saksa armees

Langes 1945 prantslaste kätte sõjavangi, anti Nõukogude Liidule välja, suri põgenemiskatsel saadud haavadesse.

Kotkaristi V klassi teenetemärk 24.02.1938