korp! Fraternitas Estica

Coetus 1914/1915

Leonhard Kaljovil! Leonhard Kaljo

Sünd. 08.09.1892 Emmaste v., Hiiumaa
Surn. 05.05.1975 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Kuressaare Gümnaasiumi
agronoomia, Tartu Ülikool

Maetud Saaremaale Nõmme kalmistule.

Arno Kasperksv! Arno Kasper

Muud nimed: Käsper

Sünd. 03.04.1895 Võisiku v., Viljandimaa
Surn. 11.03.1920 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tartu gümnaasiumi
arstiteadus, Tartu Ülikool

Hukkus Vabadussõjas

vil! Jüri Keerig

Sünd. 24.02.1896 Uue-Võidu v., Viljandimaa
Surn. 11.03.1948 Gorki obl., Venemaa

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1914. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1922

1920-1922* TÜ, arstiteadus
1926 bakterioloog Tartus, hiljem Tallinna sõjaväehaigla laborijuhataja. Serodiagnostika spetsialist.
1944 arreteeriti, suri vangistuses

Eesti Punase Risti II järgu II astme teenetemärk 20.02.1933

Gustav Kornelauvil! Gustav Theodor Kornel

Sünd. 22.02.1892 Võru
Surn. 04.12.1967 Göteborg, Rootsi

Auvilistlaseks valitud 1967. aastal
Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1914. aastal
MD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1922
PhD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1929

Astus pärast keskkooli lõpetamist Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1922. aastal. naha ja suguhaiguste alal. Võttis ülikoolis õpingute ajal osa Vabadussõjast. Omas hiljem Tartus erapraksise ning oli ülikoolis dotsent ja professori asetäitja. Kaitses arstiteaduste doktori väitekirja Tartu Ülikoolis 1929. aasta detsembris. Kirjutanud oma erialal rohkel arvul artikelid ja arstiteaduslikke analüüse vastavates ajakirjades ja raamatutes.

Paguluses jätkas arstina tegutsemist oma erialal Rootsis, Göteborgis. Oli ühtlasi haiglate juures konsultant. Oli Fraternitas Estica Göteborgi osakonna asutaja ja selle aktiivne juht ja organisaator.

Bruno Preesvil! Bruno Johann Prees

Sünd. 27.10.1894 Saue v., Harjumaa
Surn. 11.11.1951 Irkutsk, Venemaa

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Aleksandri Gümnaasiumi 1914. aastal

Isa Johannes Prees, mereväe orkestri, juht sai surma Vene-Jaapani sõjas koos admiral Makaroviga. Ema Luise (s. Laasner) surn. 1970 Argentiinas.

Oli arstiks Inglise kolledžis, hiljem Hiiumaal Emmastes. Küüditatud 1941. a. Asumisel oli arstiks Irkutski lastehaiglas.

Arreteeriti 06.04.1941 Hiiumaa Emmaste v., Tribunali otsus §58-10, 10a. Vabastati. 06.08.1951.

Elmar Raupvil! Elmar Reinhold August Raup

Sünd. 19.08.1896 Uue-Antsla v., Võrumaa
Surn. 13.09.1973 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Simbirski 1. Gümnaasiumi 1914. aastal
MSc. keemia c. l., Tartu Ülikool

Elmar Reinhold August Raup oli ametniku poeg.

Lõpetas 1914 Simbirski 1. Gümnaasiumi ja 1932 Tartu Ülikooli keemia osakonna; keemiamagister (1936, TÜ, ümber atesteeritud keemiakandidaadiks 1949), väitekiri "Tasakaalu uurimusi veest, atsetoonist ja väävelsüsinikust koosneva ternaarse süsteemi kohta". Võttis osa Esimesest maailmasõjast ja Vabadussõjast. Oli 1935–1942 TÜ anorgaanilise keemia labori assistent, 1942–1943 Riikliku Põllumajanduse Uurimis-ja Katseinstituudi vanemassistent, 1944–1946 Põllumajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi ja 1946–1956 Teaduste Akadeemia Taimekasvatuse Instituudi Kuusiku filiaali teadur, 1956– Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (EMMI) Kuusiku katsebaasi teadur. Uurimisvaldkond: väetiste ja turba efektiivne kasutamine põllumajanduses.

Rudolf Tikmannvil! Rudolf Jaan Tikmann

Sünd. 25.03.1890 Undla v., Virumaa
Surn. 17.03.1976 Stockholm, Rootsi

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1914. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1925

Sündinud 25.03.1890 Virumaal, Undla vallas Neeruti mõisas abivalitseja pojana. Esialgse hariduse saanud valla ja Rakvere linna koolis. 1911. a. sügisel sooritas sisseastumiseksamid Hugo Treffneri Gümnaasiumi kuuendasse klassi, millise gümnaasiumi lõpetas 1914. a. kevadel. Sama aasta sügisel immatrikuleerus Tartu Ülikooli arstiteaduskonda ja sai vastu võetud Fr. Estica rebaseks. 1915. a. märtsis sai vastu võetud tegevliikmeks.

Sama aasta sügisel astus vabatahtlikult Vene sõjaväkke Esimesse Petrogradi Punase Risti lendsalka, kus juba ees olid ksv!! Sööt, Kasemets ja Soans. 1918. a. novembris astus vabatahtlikult Eesti rahvaväkke formeeritavasse Esimesse Ratsapolku.

1921. a. jätkas õpinguid Tartu Ülikoolis, mille õigusteaduskonna lõpetas 1925. a. mais. Samaaegselt asus tööle Rakvere vandeadvokaadi abina vandeadvokaat Nikolai Kruuse juurde.

1926. a. jaanuaris sai õiguse ajada võõraid kohtuasju esimese astme kohtus. Sama aasta sügisel sooritas Rakvere Ringkonnakohtus notari eksami. 1927. a. veebruaris asus Tallinna notari Linnamägi ametikohustuste täitmisele. 1935. a. nimetati notariks Nõmmele ja 1941. a. Tallinna.

Nõmme linnavolikogu liige, Nõmme kaitseliidu abimajanduspealik, Nõmme Majaomanike PAnga juhatuse liige, Nõmme Meestelauluseltsi esimees, Nõmme Rotary klubi president.

22. septembril 1944 põgenes koos perekonnaga Saksamaale ja sealt 1945. a. detsembris Rootsi.

1945-1970 Karolinska haigla sekretär ja tõlkija Stockholmis.

vil! Paul Ustav

Sünd. 16.07.1894 Liigvalla v., Järvamaa
Surn. 22.11.1941 Tartu, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi 1914. aastal
dipl. arstiteadus, 1924

1914-18, 1921-24* TÜ, arstiteadus
1916 arstiteaduse üliõpilasena rindel I maailmasõjas

1926-1941 arst Antslas ja Tapal
1934 Tapa linnaarst

Maetud 26.11.1941.a. Tapale