korp! Fraternitas Estica

Coetus 1913/1914

Ernst Hubelauvil! Ernst Karl Hubel

Sünd. 08.12.1894 Tallinn
Surn. 01.09.1966 Borgholm, Rootsi

Auvilistlaseks valitud 1957. aastal
Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1913. aastal
MD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1921

Lõpetas Gustav Adolfi gümnaasiumi ja astus 1913. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1921. aastal.

Võttis vahepeal arstina osa Eesti Vabadussõjast.

1921-1922 töötas assistendina Tartu Ülikooli Närvikliinikus

Töötas günekoloogina Tallinna Linna Keskhaiglas (alates 1922. a.) ja asutas hiljem koos teiste arstidega Tallinna Erahaigla, kus töötas 1939-1944 osakonnajuhatajana kuni kodumaalt lahkumiseni 1944. a.

Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 21.02.1940

Jätkas arstina töötamist Rootsis.

Elmar Kalameesvil! Elmar Kalamees

Sünd. 21.12.1893 Tartu
Surn. 05.04.1944 Tartu, Eesti

Osalenud Vabadussõjas

Haridustee:
Lõpetas Tartu Aleksandri Gümnaasiumi 1913. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1923

1915-1916 I maailmasõjas
1918-1920 Vabadussõjas
1923-1925 Tallinna Linna 3. Haigla arst
1925-1927 sõjaväearst Tallinnas
1927- sõjaväe- ja eraarst Petseris.
1940 sanitaarteenistuse major

Eesti Punase Risti II järgu I astme teenetemärk 27.05.1936

Edmund Kasemetsksv! Edmund Gottfried Kasemets

Sünd. 12.08.1895 Paldiski
Surn. 1917

Haridustee:
Lõpetas Tallinna Toomkooli
arstiteadus, Tartu Ülikool

Langes 1. maaimasõjas, Georgi medali IV järk

Georg Kivistevil! Georg Vilhelm Kiviste

Muud nimed: a-ni 23 Steinfeldt

Sünd. 20.01.1895 Moskva, Venemaa
Surn. 1941

Haridustee:
Lõpetas Narva Eesti Gümnaasiumi 1913. aastal
usuteadus, Tartu Ülikool, 1922

Georg Wilhelm Kiviste (aastani 1923 Georg Wilhelm Steinfeldt; 20. jaanuar 1895 Moskva – 1941) oli eesti vaimulik.

Lõpetas aastal 1913 Narva Eesti Gümnaasiumi kuldaurahaga. Aastal 1922 lõpetas Tartu Ülikooli usuteaduskonna. Ordineeriti õpetajaks 11. jaanuaril 1925.

Oli 1925–1927 Kõpu Peetri koguduse õpetaja. Vabastati omal palvel õpetajaametist. Oli seejärel aasta või paar keelteõpetaja koolis, siis selgus aga lõplikult, et kumbki amet talle ei sobinud (kuna oli kartlik, tagasihoidlik ja endassetõmbunud ning suhtlemine inimestega oli talle piinaks). Seejärel töötas ta isa juures mitu aastat Narva Peetri koguduses kantseleiametnikuna, millega ta toime tuli, ja hiljem tõlk, mis talle suurepäraselt sobis. Ta valdas võrdselt hästi saksa ja vene keelt, ent tundis ka inglise ja prantsuse keelt.

Jäi sõja ajal kadunuks.

Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk 24.02.1938
Kotkaristi V klassi teenetemärk 22.01.1931

Magnus Laamanksv! Magnus Robert Laaman

Sünd. 26.11.1894 Tartu
Surn. 25.01.1919

Haridustee:
õigusteadus, Tartu Ülikool

Hans Leppikksv! Hans Leppik

Sünd. 02.10.1893 Holstre v., Viljandimaa
Surn. 22.09.1916 Austria

Haridustee:
Lõpetas Tartu gümnaasiumi
usuteadus

Langes I maailmasõjas Galiitsia lahingutes

August Marksonvil! August Reinhold Markson

Sünd. 10.09.1891 Orajõe v., Pärnumaa
Surn. 10.1948 Saksamaa

Haridustee:
Lõpetas Kuressaare Gümnaasiumi 1913. aastal
õigusteadus, Tartu Ülikool

Väljavõte raamatust "Nemad juhtisid Eesti politseid 1918-1940" Mai Krikk, Tallinn 1998

Sündis 29. augustil 1891 Pärnumaal Orajõe vallas, suri ? okt. 1948 Saksamaal interneeritute laagris.

Haridus: Kuulsa purjelaevade ehitaja, kaptenreeder Jakob Marksoni poeg August õppis Pärnus ja Kuressaare gümnaasiumis. 1913. a. pärast Kuressaare gümnaasiumi lõpetamist asus ta õppima Tartu ülikooli õigusteadust. A. Markson katkestas õpingus 1916. a. perekondlikel põhjustel.

Teenistuskäik: Tsaarivalitsuse kukutamise järel 1917. a. valiti A. Markson Pärnu maakonnanõukogu liikmeks. Vabadussõjas võitles ta mõnda aega kuulipildurite roodus, kuid viidi kehva tervise tõttu üle tööroodu. 8. veebruaril 1919 valis Pärnu maakonnavalitsus A. Marksoni miilitsaülemaks, ta vabastati sõjaväeteenistusest. Pärnu maakonna miilitsaülema kohustusi asus ta täitma 1. aprillil 1919. Ilmselt ei võtnud A. Markson oma tööülesandeid eriti tõsiselt, sest, uue miilitsaülema esimene päevakäsk on koostatud alles 12. septembril. Politsei peavalitsuse ülem M. Ostrat vabastas Pärnu maakonna politseiülema A. Marksoni ametist 20. veebruaril 1920. ... Pärast politseiteenistusest lahkumist tegutses A. Markson ettevõtjana, talle kuulus Niidu saeveski. A. Markson osales aktiivselt Pärnu linna seltsi- ja ühiskonnaelus. 1944. a. lahkus ta Eestist. Ühes Saksamaa interneeritute laagris pidi ta matma oma poja Jaani, kes suri 28-aastaselt verevähki. Kaks kuud hiljem suri A. Markson südameataki tagajärjel.

James Raukasvil! James Paul Friedrich Raukas

Sünd. 15.02.1894 Tallinn
Surn. 20.08.1949 Stockholm, Rootsi

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1913. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1921
MD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1921

1913-1921* TÜ, arstiteadus
1921 TÜ dr.med
Täiendas ennast Rootsis
1922 TÜ patoloogia instituudi assistent
Hiljem Tallinna Keskhaigla sisehaiguste jaoskonna ordinaator
1943-1944 Tallinna Keskhaigla juhataja
1944 Rootsi

Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk 20.02.1940
Eesti Punase Risti II järgu II astme teenetemärk 12.02.1934

August Rosenfeldtvil! August Eduard Aleksander Rosenfeldt

Sünd. 10.09.1893 Tallinn
Surn. 05.05.1957 Tallinn, Eesti

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi
MD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1924

Üliõpilasena töötas prof. A.Paldroki ja prof. H. Koppeli juures
alates 1921.a.-st töötas arstina Tartus (1921 nooremassistent TÜ Haavakliinikus), Viljandis ja Tallinnas (1943 Tallinna II (Tõnismäe) haigla) kuni surmani

Eesti Punase Risti II järgu II astme teenetemärk 17.05.1934

Kaitses doktorikraadi 03.05.1924.a. tööga "Vajumisreaktsiooni diagnostiline ja prognostiline tähtsus kirurgiliste haiguste suhtes"

Maetud 09.05.1957.a. Tallinna Rahumäe kalmistule

Konrad Saarvil! Konrad Saar

Sünd. 07.06.1894 Tallinn
Surn. Saksamaa

Haridustee:
Lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1913. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1922

1913-1918 TÜ, arstiteadus
1920-1922* TÜ, arstiteadus
1926 naha- ja suguhaiguste arst Tallinnas
1920ndate lõpust alates Juuru jaoskonnaarst
1939 Saksamaale

Eesti Punase Risti II järgu II astme teenetemärk 24.02.1935

Theodor Soansauvil! Theodor Soans

Sünd. 18.08.1894 Tallinn
Surn. 29.01.1961 Rootsi

Auvilistlaseks valitud 1957. aastal
Haridustee:
Lõpetas Tallinna Aleksandri Gümnaasiumi 1913. aastal
dipl. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1922
MD. arstiteadus, Tartu Ülikool, 1926

Võttis osa I maailmasõjast rindel arstiteaduse ülõpilasena assistendina. Sai haavata Jakobstadti all
vabadussõja ajal Tallinna Linna Keskhaigla sisehaiguste osakonna assistent
1921-1931 TÜ närvi- ja vaimuhaiguste kliinikus noorem-, hiljem vanemassistent
1931-1940 Tallinna "Seevaldi" vaimuhaigla ordinaator ja abidirektor
1944 Rootsi
Põgenikupõlves Rootsis oli psühhiaatrilise kliiniku ülemarsti abiks Västeråsis.

Võttis üliõpilasena osa Eesti Üliõpilaste I spordipäevast Tartus 30.-31.08.1914.a.

Oskar Tolmoffvil! Oskar Tolmoff

Muud nimed: Tolmov

Sünd. 03.07.1890 Toolamaa v., Võrumaa
Surn. 03.09.1947 Räpina, Eesti

Osalenud Vabadussõjas. Vabadusristi I/3

Haridustee:
Lõpetas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 1913. aastal
LL.B. õigusteadus, Tartu Ülikool, 1926

1913–1914 TÜ ajaloo-keeleteaduskond
1915-1916 õppis Peterburis Vladimiri sõjakoolis
1915-1918 võttis osa I maailmasõjast ja Vabadussõjast (2. diviis, sealhulgas sidekomando ülema abina ja 2. autorühma ülemana),
Vabadusrist I/3,

1920 TÜ kaubandusteadused
1921–1926* TÜ õigusteaduskond
1922-1925 Tartumaa politseiülem,
1925-1928 Tallinna politseiülem ja Tallinna-Harju prefekt,
1928-1935 vandeadvokaat A. Maureri abi,
1936, kuni 1940 vandeadvokaat Tallinnas.
Vangistati 20.12.1940 NKVD poolt, mõisteti tribunalil 19.04.1941 8 a-ks vangi,
vabastati 24.09.1946.

Läti Kolmetähe orden
Soome Valgeroosi orden

Suri 1947, maetud Ristipalo kalmistule Räpina külje all.